Bolagsjurist / Compliance Officer, Stockholm

Vill du vara med och leda omvandlingen till ett hållbart samhälle? Preem söker nu en Bolagsjurist / Compliance Officer med placering på huvudkontoret i Stockholm.

Jobba för framtiden redan idag

Som anställd hos Preem - ett företag som präglas av välkomnande stämning, förtroende för medarbetarna och ambitionen att vara bäst i branschen när det gäller hållbarhet - blir du en viktig del i vår vision mot ett hållbarare samhälle. Här får du frihet under ansvar och chansen att arbeta nära affärerna, från början till slut. Denna roll som Bolagsjurist / Compliance Officer är nyinrättad kommer att spänna över ett flertal olika områden.

Funktionen

Sektion Juridiks uppgift är att förse Preem-koncernen (samt Preems moderbolag) med rådgivning, stöd och expertis inom ett mycket brett affärsjuridiskt område som inkluderar bl a kommersiella avtal, finansieringslösningar, styrelserelaterat arbete, miljö- och tillståndsfrågor, franchise, marknadsföring, fastigheter, M&A och konkurrensrätt. Förutom affärsjuridik i allmänhet kommer Sektion Juridik framöver även att ansvara för vissa delar av Compliance-området. Nu aktuell rekrytering föranleds bland annat av detta utökade ansvarsområde. Juridikavdelningen består för närvarande av fyra personer och kommer, i och med denna rekrytering, att utökas med en anställd.

Närmare om tjänsten och arbetsuppgifterna

• Tjänsten har två huvudsakliga ansvarsområden:
o affärsjuridisk support
o compliance-arbete

• Den affärsjuridiska delen är en generalistroll där du kommer att tillhandahålla kommersiell juridisk rådgivning inom ett flertal olika områden.
o Särskild tonvikt kommer att ligga på frågor inom marknadsrätt (främst avseende marknadsföring och konsumentskydd) samt konkurrensrätt.
o Upprätta, granska och förhandla olika typer av kommersiella avtal, inkluderande risk- och konsekvensbedömningar.
o Juridiskt stöd i transaktioner, bl a avseende M&A och finansiering.

• Från ett Compliance-perspektiv förväntas du utveckla Preems Compliance-funktion i nära samarbete med Avdelningen för internrevision. Fokus i arbetet kommer att ligga på affärsetik och dataskydd. I ansvarsområdet ingår bl a:
o vidareutveckling av proaktiva styrdokument, riskanalys, efterlevnadsbevakning och uppföljning;
o stöd i utredningsarbete och hållbarhetsrapportering;
o genomförande av Compliance-utbildningar;
o ansvar som DPO för Preems efterlevnad av GDPR; och
o kontakter med relevanta myndigheter.

Du kommer att rapportera till Preems chefsjurist. Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Stockholm.


Har du den här bakgrunden?

Vi söker dig med jur.kand. examen samt flera års arbetslivserfarenhet.  Vi tror att du har tingsmeritering och/eller har arbetat på advokatbyrå med kommersiell inriktning. Du har också tidigare erfarenhet som bolagsjurist. Du är van att jobba som ”generalist”, d v s arbeta brett med olika typer av rättsområden och frågeställningar. Det är meriterande om du har erfarenhet från compliance-arbete, personuppgiftsfrågor samt av marknads- och konkurrensrätt. Du har goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift, då båda språken krävs i det dagliga arbetet. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

 

Är det här du?  

Vi söker dig som är självgående, kvalitetsmedveten och har hög integritet. Som arbetskamrat är du lyhörd och har en utvecklad social förmåga. Rollen är bred och du behöver snabbt kunna ställa om mellan diversifierade områden och självständigt hantera olika typer av komplexa frågeställningar. Du formulerar dig väl såväl i tal som i skrift. Vi förväntar oss att du som medarbetare har viljan att växa, anta nya utmaningar och ständigt lära dig nytt. Vi kan erbjuda dig en spännande tjänst med goda utvecklings-möjligheter i ett dynamiskt företag.  

 

Ta reda på mer!

Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Preems chefsjurist, Anders Eriksson (010-450 15 63). Intervjuer kommer att ske löpande. Skicka därför in din ansökan med CV och personligt brev så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är 180603.

Om Preem Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 400 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2017 var Preems omsättning 69 miljarder SEK.

På Preem ser vi mångfald och inkludering som en förutsättning för en hållbar utveckling och att varje medarbetare genom sin unika bakgrund, kompetens, personlighet och erfarenhet bidrar till vår högt ställda vision att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. För oss är det viktigt att våra värderingar stämmer överens med dina. Läs mer om Preems vision, värderingar och en karriär på Preem här

Facklig kontaktperson: https://www.preem.se/om-preem/karriar/lediga-tjanster/fackliga-kontaktpersoner

 

Kontaktuppgifter & Ansökan

Ort:
Stockholm

Sista ansökningsdatum:
2018-06-03

Kontaktperson:
Anders Eriksson +46 10 450 1563