Chef till Miljö-Avdelningen Göteborg eller Lysekil

Är du en erfaren och engagerad ledare som vill vara med och leda omvandlingen till ett hållbart samhälle? Preems klimatmål är att ”bli världens första klimatneutrala petroleum- och biodrivmedelsföretag, med nettonollutsläpp sett till hela värdekedjan innan år 2045” - En enorm utmaning, och en fantastisk möjlighet att vara med att utveckla och realisera!

Jobba för framtiden redan idag
Som chef för vår Miljö-avdelning leder du arbetet med att stödja verksamheten i frågor rörande yttre miljö och kemikalier. Avdelningens arbete säkerställer att linjeorganisationen kan genomföra sitt arbete på ett sätt som uppfyller lagar och krav samt strävar mot företagets vision och mål.

I arbetet med att driva vår verksamhet med minimerad miljöpåverkan, att verka för en ständigt förbättrad miljöprestanda och att stödja verksamheten på resan mot klimatneutralitet, är våra medarbetare på Miljö-avdelningen viktiga medspelare. De är 14 stycken, placerade i Lysekil, Göteborg och Stockholm. Som chef har du personalansvar för samtliga medarbetare och ansvar för den strategiska ledningen av avdelningen, som stöd i det dagliga operativa arbetet har du två teamledare.

Miljö-avdelningen utgör en del av sektionen för Säkerhet, Hälsa och Miljö. Du rapporterar till chefen för Säkerhet, Hälsa och Miljö och ingår i sektionens ledningsgrupp. Befattningen kan placeras antingen i Lysekil eller i Göteborg där våra raffinaderier ligger, resor förekommer även till depåerna samt vårt huvudkontor i Stockholm.  

Avdelningens uppdrag omfattar att:

  • Ansvara för att raffinaderier och depåer har erforderliga miljötillstånd samt att lagar, förordningar, villkor och egenkontrollprogram efterlevs.
  • Bevaka lagstiftning och praxis inom områdena yttre miljö och kemikalier samt genomföra lagefterlevnadskontroller.
  • Ansvara för organisationens miljöledningssystem och arbetsprocess för miljöaspekter, mål och handlingsplaner. Följa upp verksamhetens miljöprestanda och ta fram förslag på förbättringsåtgärder.
  • Processtekniskt ansvar för vattenreningsanläggningarna vid de båda raffinaderierna.
  • Ansvara för företagets kemikaliedatabas och framtagande av säkerhetsdatablad.
  • Etablera och underhålla rutiner, instruktioner och verktyg för bibehållen och förbättrad miljöprestanda
  • Bistå med expertis rörande yttre miljö och kemikalier. Detta inkluderar omvärldsbevakning och samverkan med relevanta branschorganisationer

Du blir en viktig del av Preem – en arbetsplats som präglas av välkomnande stämning, förtroende för medarbetarna och ambitionen att vara bäst i branschen när det gäller hållbarhet. Här får du frihet under ansvar och ofta chansen att vara med under hela processer – från början till slut. Att våra raffinaderier hör till de effektivaste i Europa hindrar oss inte: vi vill ständigt bli bättre. Tack vare vår storlek och våra komplexa produkter finns det alltid något nytt att lära sig inom en spännande verksamhet som präglas av snabba omställningar, tydliga regler och högt säkerhetstänk. För oss är det viktigt att du delar våra värderingar, Ansvarstagande, Nyskapande och Inkluderande eftersom de ligger till grund för allt vi gör. 

Är det här du?
Vi vill gärna att du som söker har erfarenhet av liknande roll och arbetsuppgifter inom raffinerings- eller processindustri. Du har goda ledaregenskaper och erfarenhet av att arbeta som chef med personal- och budgetansvar. Som ledare är du ett föredöme och ger dina medarbetare möjlighet att utvecklas. Ditt agerande präglas av prestigelöshet och du är lyhörd och kommunikativ i din ledarstil. Du är resultatinriktad, tar initiativ och fattar beslut med ansvar för helheten.Då Preem är ett säkerhetsklassat företag kan en säkerhetsprövning med registerkontroll genomföras vid behov. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. För Sverige godkänd ID-handling skall kunna uppvisas.

Ta reda på mer!
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Artiom Kravchenko, Managing Consultant, Engineering & Supply Chain, Michael Page, tel. 073-3254911.Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden går ut. Skicka in ditt CV med personligt brev så snart som möjligt men senast den 31  januari 2020

Du har troligen en civilingenjörsexamen med relevant inriktning, eller innehar motsvarande kompetensnivå. Erfarenhet från arbete med miljölagstiftning, tillståndsärenden, rapportering och myndighetskontakter är meriterande. Du bör även ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. Körkort är ett krav då resor i tjänsten förekommer. 

Välkommen med din ansökan!

Kontaktuppgifter & Ansökan

Ort:
Göteborg eller Lysekil

Sista ansökningsdatum:
2020-01-31

Kontaktperson:

Artiom Kravchenko, Managing Consultant, Engineering & Supply Chain, Michael Page, tel. 073-3254911.


Ansök här

Om Preem

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 500 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2018 var Preems omsättning drygt 92 miljarder SEK.

På Preem ser vi mångfald och inkludering som en förutsättning för en hållbar utveckling och att varje medarbetare genom sin unika bakgrund, kompetens, personlighet och erfarenhet bidrar till vår högt ställda vision att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. För oss är det viktigt att våra värderingar stämmer överens med dina. Läs mer om Preems vision, värderingar och en karriär på Preem här