Driftingenjör till ROCC-projektet, Lysekil

Vill du vara med att bidra till Preems utveckling och samtidigt bidra till lösningen på en av vår tids största utmaningar? Då kan du vara den vi söker!          

ROCC – Residue Oil Conversion Complex

En av de långsiktiga strategierna för Preems raffinaderier är att omvandla så mycket som möjligt av de tyngre fraktionerna, tjockoljan, till svavelfria fordonsbränslen. Därför har Preem under våren 2016 startat designen av en ny anläggning i Lysekil, en så kallad Slurry hydrocracker. Med hjälp av den nya anläggningen kan Preem årligen omvandla upp till 90 procent av de cirka 2,5 miljoner kubikmeter tjockolja som idag produceras på raffinaderiet till svavelfri bensin och diesel. Studien görs tillsammans med en extern partner. Investeringen är i linje med vår vision att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle, och följer Preems strategier att förädla fossil råolja till slutprodukter som innebär att råvaran utnyttjas på bästa möjliga sätt och minimerar miljöpåverkan.

Design- och engineeringarbetet beräknas pågå under 2-3 år, parallellt med omprövning av raffinaderiets miljötillstånd. Målet är att ta fram ett slutligt underlag till projektbeslut innan det verkliga utbyggnadsprojektet kan starta.

Anläggningen består, förutom Slurry hydrocrackern, även av anläggningar för produktion av vätgas, återvinning av svavel och samt övriga nödvändiga delar för att kopplas ihop mot raffinaderiet. Den kan tidigast stå klar 2022 och kommer att kosta i storleksordningen 15 miljarder kronor - Preems största satsning någonsin. Utbyggnaden kommer att sysselsätta cirka 1500 personer under byggtiden. Dessutom kommer den nya verksamheten att innebära över 150 nyanställningar på raffinaderiet.

Vill du vara med att bidra till Preems utveckling och samtidigt bidra till lösningen på en av vår tids största utmaningar? Då kan du vara den vi söker! 

Jobba för framtiden redan idag 

Vi söker nu en Driftingenjör att förstärka Preems Tekniska team, som i samarbete med licensgivare och huvudkontraktor utvecklar underlaget för projektbeslut och efter detta representerar och bevakar Preems intresse genom byggfaser och uppstart. 

Beroende på vilken fas projektet befinner sig innebär arbetet bland annat:

  • Ansvarar för driftavdelnings granskning av projektet och ser till att denna avdelnings krav tillgodoses.
  • Ansvarar för driftavdelningens granskning av konstruktionslösningar, arbetsmiljö, PFD, P&ID och Hazop.
  • Ansvarar för information till driften om projektets framskridande och inhämtar synpunkter på drifttekniska lösningar.
  • Ansvarar för granskning av fältinstallationen ur driftteknisk synvinkel.
  • Vidta åtgärder inom ramen för gällande befogenheter för att förebygga olyckor samt verka för en bra arbetsmiljö.
  • Ansvarar för upprättande av driftinstruktioner, uppstartprocedurer och utbildning av drift och underhåll.
  • Ansvarar för commissioning, utcheckning och uppstart av anläggningarna.

Du blir en viktig del av Preem – en arbetsplats som präglas av välkomnande stämning, förtroende för medarbetarna och ambitionen att vara bäst i branschen när det gäller hållbarhet. Här får du frihet under ansvar och ofta chansen att vara med under hela processer – från början till slut. Dessutom kan vi erbjuda dig goda utvecklingsmöjligheter, för självklart förväntar vi oss att du som medarbetare har viljan att växa och ständigt lära dig nytt.

Tjänsten är en tillsvidareanställning, heltid, med placeringsort i Lysekil.

Har du den här bakgrunden?

Vi vänder oss till Dig, som har teknisk högskole- eller gymnasieutbildning kombinerad med erfarenhet som Driftingenjör alternativt  annan lämplig befattning på processavdelningen på Preemraff.

Är det här du?

Du skall ha lätt för att uttrycka dig i tal och skrift, arbeta strukturerat med prioriteringar och hålla god ordning på dokumentation.
Goda ledaregenskaper värderas högt. Detta innebär att Du är en person som är bra på, och själv tycker det är viktigt, att ha en bra dialog.

Att behärska engelska i tal och skrift är ett måste då arbetet i stort bedrivs i engelsk talande miljö.

Viss vistelse i utlandet kan bli aktuell.

Ta reda på mer!

Om du har frågor om tjänsten, kontakta Mats Hörnfelt på +46 10 450 3174, eller mats.hornfelt@preem.se.

Välkommen med din ansökan till jobb@preem.se senast 2017-07-15.  Märk din ansökan ” Driftingenjör till ROCC-projektet”. Intervjuer kommer att ske löpande. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2017-07-15.

För att vi ska ta emot din ansökan vill vi att du i din ansökan skickar en meritförteckning/CV och ett ansökningsbrev.

 

Kontaktuppgifter & Ansökan

Ort:
Lysekil

Sista ansökningsdatum:
2017-07-15

Skicka in din jobbansökan:
jobb@preem.se

Kontaktperson:

Mats Hörnfelt
Tel 010-450 31 74

Sveriges Bästa Arbetsgivare

Om Preem

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 400 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2017 var Preems omsättning drygt 69 miljarder SEK.

På Preem ser vi mångfald och inkludering som en förutsättning för en hållbar utveckling och att varje medarbetare genom sin unika bakgrund, kompetens, personlighet och erfarenhet bidrar till vår högt ställda vision att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. För oss är det viktigt att våra värderingar stämmer överens med dina. Läs mer om Preems vision, värderingar och en karriär på Preem här