Examensarbete – detaljstudie hur additiv och komponenter påverkar produktegenskaperna på diesel

Vi söker nu studenter på magisternivå för att genomföra ett examensarbete i framkant.  Vill du göra ett examensjobb där resultatet kan ha direkt påverkan på ett företags verksamhet? Vill du lära känna ett företag som vill leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle från insidan? Då är detta en chans du inte vill missa. Sök redan idag!

Bakgrund och mål med examensarbetet

Preemraff Lysekil är Sveriges största raffinaderi och arbetar intensivt med optimering av produktions- kostnader. Idag optimeras våra slutprodukter inom bensin och tjockolja mot specifika egenskaper med hjälp av datorstöd.

Vi vill med hjälp av ett examensarbete detaljstudera hur additiv och komponenter påverkar produktegenskaperna på våra slutprodukter vid blandning av diesel. Målet är att ta fram en matematisk modell som kan användas för prediktion av kvaliteten.

Problemformulering

Som Sveriges största raffinaderi arbetar vi intensivt med optimering av produktionskostnader.  I vår utvecklingsplan ingår även att installera datorstödd optimering för specifika egenskaper hos diesel. Diesel är lätt att tillverka men svårare att optimera. Framför allt när det gäller vinteregenskaper där konventionella analysatorer är relativt långsamma och inblandning av additiv är nödvändig. Köldegenskaper i diesel är ett komplext område men också aktuellt då inblandning av olika typer av biobränslen inte gör bilden enklare i framtiden.

För att få en bra och exakt styrning och optimering av egenskaper vill vi undersöka möjligheten att skapa responsmodeller som beskriver hur vissa komponenter eller additiv svarar på inblandning. Responsmodellen är komplicerad då förhållandet är olinjärt och beroende på mängd och typ av komponenter som ingår i blandningen. Examensarbetet går ut på att ta fram responskurvor för i första hand Cold Filter Plugging Point (CFPP) och cetantal samt rapportera resultatet i en rapport.

Examensarbetets olika delar:

  1. Förstudie för att förstå blandningsmönster och hur vi gör dieselblandningar på raffinaderiet. Förstå egenskaper och specifikationer.
  2. Litteraturstudie på modellering och teori kring responskurvor och algoritmer.
  3. Skapa en serie blandningar i labbmiljö men även riktiga prov som lastas ut och göra labbanalyser på dessa prov.
  4.  Med hjälp av data från provserien ta fram en algoritm/ modell som beskriver additivens påverkan på dieselprodukten vi olikt användande av komponenter.

Tidpunkt för examensarbete

Vi ser gärna att examensarbetet påbörjas så snart som möjligt efter den 18:e september. 

Ansökan

Ansök genom att skicka ett mail till Peter och Robert där du motiverar varför just du / ni ska få chansen att arbeta med detta examensarbete. Bifoga även CV och högskolebetyg.

Skicka din ansökan innan 31 augusti. Lycka till!

Kontaktpersoner

Handledare och kontaktperson:
Robert Lundin, produktionsingenjör
robert.lundin@preem.se Tel: 010-4503273

Övriga kontaktpersoner:
Peter Holmqvist, Chef processtyrning
peter.holmqvist@preem.se tel: 010-4503542

Kontaktuppgifter & Ansökan

Ort:
Lysekil

Sista ansökningsdatum:
2017-08-31

Kontaktperson:

Handledare:
Robert Lundin
Produktionsingenjör robert.lundin@preem.se
Tel: 010-4503273

Övrig kontaktperson:
Peter Holmqvist
Chef processtyrning peter.holmqvist@preem.se
Tel: 010-4503542

Sveriges Bästa Arbetsgivare

Om Preem

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 400 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2017 var Preems omsättning drygt 69 miljarder SEK.

På Preem ser vi mångfald och inkludering som en förutsättning för en hållbar utveckling och att varje medarbetare genom sin unika bakgrund, kompetens, personlighet och erfarenhet bidrar till vår högt ställda vision att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. För oss är det viktigt att våra värderingar stämmer överens med dina. Läs mer om Preems vision, värderingar och en karriär på Preem här