Examensarbete – Energieffektivisering genom solpaneler

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Vi söker nu efter engagerade studenter som vill genomföra ett examensarbete inom området energieffektivisering genom solpaneler.

Syfte

Syftet med examensarbetet är att utreda möjligheten att installera solpaneler på kontorstaket (förvärvat kontor) i Skarvikshamnen. Kontoret som skall ha komfortvärme har en stor takyta och det föreligger samtidigt ett behov av upprustning av lokalerna.  Där bör vi också se över alternativ uppvärmning och energibesparingsåtgärder. Exakt uppgiftsformulering kan ske i samverkan med kontaktperson på Preem.

Vi söker:

Civilingenjör med inriktning mot energi eller motsvarande

När:

Efter överenskommelse

Plats:

Göteborg (Skarviks depå i oljehamnen).

Arbetet kan utföras på distans men vi ser gärna att uppstart och ett antal uppdateringsmöten planeras för att ske på plats i Göteborg.

Ansökan:

Skicka ett mail med en kort motivering till varför just du/ni passar bra för detta exjobb till Oskar Hoflund.

Kontaktperson:

Oskar Hoflund, chef technical Epost: Oskar.Hoflund@preem.se Tel: 010-4501608

Preem som arbetsgivare

Vi erbjuder en arbetsplats som präglas av välkomnande stämning, förtroende för medarbetarna och ambitionen att vara bäst i branschen när det gäller hållbarhet. Här får du frihet under ansvar och ofta chansen att vara med under hela processer – från början till slut. Att våra raffinaderier hör till de effektivaste i Europa hindrar oss inte: vi vill ständigt bli bättre. Tack vare vår storlek och våra komplexa produkter finns det alltid något nytt att lära sig inom en spännande verksamhet som präglas av snabba omställningar, tydliga regler och högt säkerhetstänk.

För oss är det viktigt att du delar våra värderingar, ansvarstagande, nyskapande och inkluderande eftersom de ligger till grund för allt vi gör.

Kontaktuppgifter & Ansökan

Ort:
Göteborg

Sista ansökningsdatum:
2019-12-31

Skicka in din jobbansökan:
Oskar.Hoflund@preem.se

Kontaktperson:

Oskar Hoflund

Om Preem

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 400 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2017 var Preems omsättning drygt 69 miljarder SEK.

På Preem ser vi mångfald och inkludering som en förutsättning för en hållbar utveckling och att varje medarbetare genom sin unika bakgrund, kompetens, personlighet och erfarenhet bidrar till vår högt ställda vision att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. För oss är det viktigt att våra värderingar stämmer överens med dina. Läs mer om Preems vision, värderingar och en karriär på Preem här