Examensarbete inom Kemi

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle och vi har som mål att vara klimatneutrala till 2045. Vi söker nu efter engagerade studenter som vill genomföra ett examensarbete inom Kemi.

Jobba för framtiden redan idag
I dagsläget så har all bensin som säljs i Sverige en inblandning av 5% etanol och Sverige är på väg att börja med 10% etanol. På sikt så ska detta höjas till 20-25% i takt med att bilar klarar av den ökande etanolmängden.

En ökad etanolinblandning skapar problem med destillationskurvan då en azeotrop bildas mellan bensinen och etanolen. I dagsläget så används linjära ekvationer för att beräkna recept vilket fungerar så länge man använder samma etanolinblandning som de är framtagna för. Genom att blanda olika bensinrecept med ökad mängd etanol så bör det vara möjligt att ta fram en simpel ekvation som kan ta hänsyn till en varierad etanolinblandning.

Vi vill ta fram en ekvation som kan användas från 5% till 30% etanolinblandning för att beräkna start-recept på bensin. Detta för att ligga i före utvecklingen på området.

Syfte:
-Ta fram ekvationer för E70, E100 och E150.
-Granska övriga parametrar (För att se att inga andra problem kan dyka upp)

Avgränsningar:
-Enbart 95-oktanig bensin ska behandlas.

Frågeställning:
-Kan destillationskurvan på ett recept beräknas till den grad att ett start-recept på bensin kan skrivas?

Metod:
-Litteraturstudie (Azeotrope formation in gasoline-ethanol blends… av Abdullah Ali Ahmed m.fl. är en bra startpunkt)
-Laboratorie-arbete (Blanda bensin-recept med olika mängd etanolinblandning, samt analysera dessa)
-Beräkning (Ta fram ekvationer för att beräkna destillationspunkterna)

När:
Start för examensarbetet bör ske under september månad, eventuellt tidigare eller efter överenskommelse.

Plats:
Göteborg

Profil:
Vi ser att du studerar till Civilingenjör med inriktning mot Kemi eller Kemiteknik.

Är det här ni?
Du är en noggrann och systematisk person.
Vi kommer att lägga stor vikt vid era personliga egenskaper och intresse för Preems verksamhet.

Om Preem
Preem är en arbetsplats som präglas av välkomnande stämning, förtroende för medarbetarna och ambitionen att vara bäst i branschen när det gäller hållbarhet. Här får våra medarbetare frihet under ansvar och ofta chansen att vara med under hela processer – från början till slut. Att våra raffinaderier hör till de effektivaste i Europa hindrar oss inte: vi vill ständigt bli bättre. Tack vare vår storlek och våra komplexa produkter finns det alltid något nytt att lära sig inom en spännande verksamhet som präglas av snabba omställningar, tydliga regler och högt säkerhetstänk.
För oss är det viktigt att ni delar våra värderingar, ansvarstagande, nyskapande och inkluderande eftersom de ligger till grund för allt vi gör.

Ta reda på mer
Om ni har frågor om examensarbetet är du välkommen att kontakta Martin Nilsson, tel: 010-450 41 26 eller via mail Martin.Nilsson2@preem.se 
Åter från semester den 13:e juli 2020.

Intervjuer kommer att ske löpande och examensarbetet kan komma att tillsättas innan ansökningstiden går ut. Skicka in CV och en motivering till varför du/ni vill skriva detta examensarbetet hos oss på Preem.

Skicka ansökan så snart som möjligt dock senast den 31:e augusti 2020 till Martin.Nilsson2@preem.se

Ansökan/kontaktperson
Martin Nilsson, Laboratorieingenjör
E-post: Martin.Nilsson2@preem.se
Tel: 010-450 41 26

Kontaktuppgifter & Ansökan

Ort:
Göteborg

Sista ansökningsdatum:
2020-08-31

Skicka in din jobbansökan:
Martin.Nilsson2@preem.se

Kontaktperson:

Martin Nilsson,
tel: 010-450 41 26 eller mail Martin.Nilsson2@preem.se