Examensarbete på COWI Industri, Göteborg

Läser du till ingenjör inom Industriell Ekonomi och ska skriva examensarbete i vår? Läs då vidare om denna spännande chans!

 

EXAMENSARBETE PÅ COWI INDUSTRI

 Arbetet kommer att utföras i samarbete med Preem AB och COWI AB och vi söker två studenter som ska samarbeta i projektet.

 

 KORT OM PREEM

Preem är Nordens ledande aktör inom segmentet bränslen. Vid de två raffinaderierna i Lysekil och Göteborg, två av Europas modernaste och mest

miljöeffektiva enheter, produceras dagligen en volym av 345 000 fat motsvarande 15 % av Sveriges totala energiförbrukning. Ca två tredjedelar av produkterna exporteras. Stort fokus ligger på att aktivt medverka till omställningen till förnyelsebar råvara. Vid raffinaderiet i Lysekil opererar Preem dessutom Sveriges näst största hamn.

 

 KORT OM COWI

COWI är ett av de ledande skandinaviska teknikkonsultbolagen. Verksamhet bedrivs huvudsakligen inom de tre segmenten Industri och Energi,

Byggnad & Fastighet samt Infrateknik. COWI har 7000 anställda och bedriver projekt i 120 länder. Det svenska huvudkontoret är beläget i Göteborg.

  

BAKGRUND

Preem och COWI utför en stor mängd projekt inom området anläggningskonstruktion årligen. Projekten omfattar bland annat de tekniska

disciplinerna process, mekanik, el, instrumentering, processrör, bygg samt mark. Förutsättningar i form av omfattning, komplexitet och tidsomfattning varierar. En gemensam ambition är att åstadkomma en ständig förbättring, det vill säga att succesivt öka effektiviteten i engineeringarbetet. För att säkerställa denna utveckling krävs objektiv mätbarhet.

  

UPPDRAGET

Arbetet syftar till att etablera lämpliga KPI:er för att på ett objektivt sätt kunna följa effektivitetsutvecklingen inom området. Arbetet utföres på

Preems raffinaderier i Lysekil och Göteborg samt på COWI:s kontor i Göteborg. En större mängd genomförda projekt finns att tillgå som bakgrundsmaterial. Arbetet är lämpligt att genomföras av två studenter i samarbete. Resultatet av arbetet skall betraktas som konfidentiellt.

  

FÖRKUNSKAPER

Vi tror att arbetet lämpar sig för dig som läser till ingenjör med inriktning Industriell Ekonomi. Intresse för/kunskaper om avancerade projekteringsverktyg är meriterande.

  

OMFATTNING

Examensarbetet omfattar 30 hp och är således lämpligt för studier på mastersnivå. Vår förhoppning är att arbetet ska kunna påbörjas under januari

2018.

 

 KONTAKT

Vid frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta Peter Salomonsson, Chef Projektutveckling för Division Industri, COWI +46 10 850 12 31 eller Therese Almqvist, Rekryteringsspecialist +46 766 07 70 54

 

 ANSÖKAN

Om detta låter intressant är du välkommen att ansöka här med CV, personligt brev och betygsutdrag från din högskoleutbildning. Vi önskar få din intresseanmälan snarast då urval sker löpande.

Välkommen med din ansökan!

Kontaktuppgifter & Ansökan

Ort:
Göteborg

Sista ansökningsdatum:
2018-02-01

Kontaktperson:

Peter Salomonsson:
+46 10 850 12 31 
Therese Almqvist:
+46 766 07 70 54

Sveriges Bästa Arbetsgivare

Om Preem

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 400 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2017 var Preems omsättning drygt 69 miljarder SEK.

På Preem ser vi mångfald och inkludering som en förutsättning för en hållbar utveckling och att varje medarbetare genom sin unika bakgrund, kompetens, personlighet och erfarenhet bidrar till vår högt ställda vision att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. För oss är det viktigt att våra värderingar stämmer överens med dina. Läs mer om Preems vision, värderingar och en karriär på Preem här