Miljöspecialist kemikalier till Preem i Stockholm

Är du en erfaren specialist inom kemikalier, drivs av att arbeta för en bättre miljö och vill jobba i ett företag i framkant när det kommer till hållbarhet? Då kan detta vara en möjlighet för dig!

Jobba för framtiden redan idag

Från och med den 1 september samordnas Preems miljöarbete i en gemensam avdelning. Avdelningens uppdrag är att tillhandahålla stöd till Preems ledning och operativa verksamhet inom miljöområdet, så att verksamheten kan bedrivas mot företagets mål, vision samt under uppfyllnad av lagar och andra krav. Avdelningen är verksam på strategisk, taktisk och operativ nivå. 

Miljöavdelningen söker nu en miljöspecialist med övergripande ansvar för all kemikaliehantering på Preem.  I denna roll är du rådgivande expert inom området för hela företaget samt representerar företaget i branschorganisationer (Concawe) och konsortier gällande miljöfrågor avseende kemikalier. Du jobbar med Preems strategi för kemikaliehantering och utvecklar kemikaliearbetet inom Preem.

I tjänsten kommer du att:

  • Bevaka, kommunicera och kontrollera efterlevnad av kemikalielagstiftningen.
  • Utfärda och underhålla rutiner rörande kemikaliearbetet inom Preem.
  • Ge stöd till verksamheten vid införandet av nya produkter.
  • Handlägga kontakten med myndigheter inom området avseende anmälningar till ECHA och rapportering till Produktregistret.
  • Utforma och hålla utbildningar rörande kemikalier och REACH.
  • Ansvara för att Preems REACH-registreringar hålls uppdaterade och att nya registreringar genomförs.
  • Vara verksamhetsansvarig för Preems IT-verktyg för kemikaliehantering (IChemistry).
  • Ansvarig för kontakten med upphandlad part som framställer säkerhetsdatablad och rutiner som ligger till grund för detta.

Du blir en viktig del av Preem – en arbetsplats som präglas av välkomnande stämning, förtroende för medarbetarna och ambitionen att vara bäst i branschen när det gäller hållbarhet. Här får du frihet under ansvar och ofta chansen att vara med under hela processer – från början till slut. Dessutom kan vi erbjuda dig goda utvecklingsmöjligheter, för självklart förväntar vi oss att du som medarbetare har viljan att växa och ständigt lära dig nytt. 

Tjänsten är heltid, tillsvidare med placering i Stockholm.

Har du den här bakgrunden?

Du har en akademisk examen med inriktning mot miljö, kemiteknik, toxikologi eller motsvarande kompetens. Du har erfarenhet av att jobba med miljöfarliga kemikalier gärna från tillverkningsindustri/kemisk industri. Du har flera års erfarenhet att jobba med kemikalielagstiftningen och i synnerhet REACH. Du har även erfarenhet av att kommunicera med myndigheter, är van att ge rådgivning i tvärfunktionella grupper såsom forskning och utveckling, inköp, produktion och marknad. Då du jobbar i en internationell miljö måste du behärska engelska i tal och skrift.

Är det här du?

Du har en god pedagogisk och kommunikativ förmåga, är anpassningsbar och flexibel och kan arbeta både i samarbete med andra och självständigt på ett strukturerat sätt. Du har förmåga att organisera och planera ditt arbete med fokus på rätt prioriteringar.

Du är lika bekväm med de strategiska perspektiven som med de operativa delarna. Du är en initiativtagare med ett eget driv och som styrs av att ha rätt underlag och fakta som grund för ditt arbete och dina beslut.

Ta reda på mer!

Vid denna rekrytering samarbetar Preem med Dfind Science & Engineering. För frågor kontakta ansvarig rekryteringskonsult Rebecca Dovega 072-547 99 19. Ansök senast 1:a oktober.

Välkommen med din ansökan!


Kontaktuppgifter & Ansökan

Ort:
Stockholm

Sista ansökningsdatum:
2017-10-01

Kontaktperson:

Rebecca Dovega
Rekryteringskonsult Dfind
Tel: 072-547 99 19

Om Preem

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 400 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2017 var Preems omsättning drygt 69 miljarder SEK.

På Preem ser vi mångfald och inkludering som en förutsättning för en hållbar utveckling och att varje medarbetare genom sin unika bakgrund, kompetens, personlighet och erfarenhet bidrar till vår högt ställda vision att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. För oss är det viktigt att våra värderingar stämmer överens med dina. Läs mer om Preems vision, värderingar och en karriär på Preem här