Preemraff Göteborg söker Advanced Process Control Engineer

Jobba för framtiden redan idag

Preemraffs gemensamma Tekniksektion utgör en stödfunktion till raffinaderierna i Göteborg och Lysekil. Teknikavdelningen i Göteborg är en disciplinblandad grupp med f.n.15 medarbetare, varav fyra Processtyrningsingenjörer. Våra raffinaderier utvecklas i accelererande takt genom att optimera och bygga om existerande anläggningar och genom investeringar i nya anläggningar för ökad förnybar produktion. Preems mål är klimatneutralitet 2035.

Du blir en viktig del av Preem- En arbetsplats som präglas av välkomnande stämning, förtroende för medarbetarna och ambitionen att vara bäst i branschen när det gäller hållbarhet. Här får du frihet under ansvar och ofta chansen att vara med under hela processer – från början till slut. För oss är det viktigt att du delar våra värderingar, ansvarstagande, nyskapande och inkluderande eftersom de ligger till grund för allt vi gör.
Tjänsten är tillsvidare, heltid, dagtid. I begränsade perioder kan beredskap förekomma

Om Rollen

Som Processtyrningsingenjör utvecklar, implementerar och underhåller du applikationer avseende processtyrning på raffinaderiet i syfte att uppnå säker, effektiv och lönsam drift genom optimalt anläggningsutnyttjande.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Utveckla, implementera och underhålla applikationer för avancerad processtyrning APC.
 • Designa, programmera och ta i drift reglerapplikationer i Honeywell styrsystem i samband med till- eller ombyggnad av anläggningen.
 • Processtyrningsingenjörer Process eller Tanksida, underhåller och utvecklar raffinaderiets realtidsdatabas Infoplus.21
 • Stötta produktion och underhåll vid felsökning i anläggningen inklusive styrsystem, instrumentering och regleringar.
 • Initiera, delta i och driva projekt.

Har du den här bakgrunden

 • Civilingenjör inom Kemiteknik, Teknisk fysik, Automation/Reglerteknik eller liknande högskolekompetens. Kravet på formell utbildning kan kompenseras av mångårig erfarenhet från liknande arbetsuppgifter inom processindustri.
 • Goda tillämpade kunskaper att utveckla reglerapplikationer i styrsystem
 • Erfarenhet att arbeta med applikationer i de styrsystem Preemraff Göteborg har, ABB och Honeywell Experion är meriterande. Individanpassad introduktion och utbildning i aktuellt styrsystem erbjuds.
 • Grundläggande kunskaper om databaser och programmering

Din Profil- Du är en engagerad och initiativrik person som arbetar självständigt och målinriktat med ett fokus på säkerhets-, miljö-, kvalitets- samt kostnadsmedvetenhet. Du har god kommunikationsförmåga och kan hantera stora kontaktytor, både inom företaget med produktions-, underhålls- och projektorganisationerna på raffinaderierna, men också externt med leverantörer. Du har goda kunskaper i både engelska och svenska i tal och skrift.

För närmare information kontakta gärna Lotta Johansson Borgvall, Chef Teknik Göteborg lotta.johansson.borgvall@preem.se eller Asrin Ali-Zadeh Rekryteringpartner, asrin.ali-zadeh@preem.se. Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden löpt ut. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt, men senast den 2/1 2024. 

Övrigt

 • Då Preem är ett säkerhetsklassat företag kan en säkerhetsprövning med registerkontroll genomföras vid behov. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. För Sverige godkänd ID-handling skall kunna uppvisas.
 • Preem har som policy att alltid genomföra alkohol- & drogtest på samtliga slutkandidater.
 • Fackliga kontaktpersoner hittar du här.

Varmt välkommen med din ansökan!

Kontaktuppgifter & Ansökan

Ort:
Göteborg

Sista ansökningsdatum:
2024-01-02

Kontaktperson:
Lotta Johansson Borgvall +46 (0)10-450 41 97

Ansök här

universum-most-attractive.jpg

Om Preem

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Senast år 2030 ska Preem producera 5 miljoner kubikmeter förnybara drivmedel, och senast 2035 ska vi vara klimatneutrala i hela värdekedjan.

Våra raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer drivmedel, eldnings- och smörjolja samt andra produkter till företag och privatpersoner. Vi har ett rikstäckande servicenät med drygt 520 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har cirka1 500 anställda varav 1 100 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2021 var Preems omsättning 89,6 miljarder SEK.

På Preem ser vi mångfald och inkludering som en förutsättning för en hållbar utveckling och att varje medarbetare genom sin unika bakgrund, kompetens, personlighet och erfarenhet bidrar till vår högt ställda vision att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. För oss är det viktigt att våra värderingar stämmer överens med dina. Läs mer om Preems vision, värderingar och en karriär på Preem här