Mångfald leder till innovation

För Preem är en arbetsplats präglad av mångfald en av nycklarna för att leva upp till visionen om att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Företaget har en bred definition av mångfald där varje individs unika bakgrund, kompetens, personlighet och erfarenhet bidrar till Preems utveckling att ständigt bli bättre.

Preem verkar i en föränderlig bransch och ambitionen att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle ställer höga krav på innovation, nyskapande och engagerade medarbetare.

– Mångfald i arbetslivet handlar främst om att tillvarata olika erfarenheter och perspektiv. Vi har också valt att i samma andetag prata om inkludering, som är en av Preems tre värderingar. Först när både mångfald och inkludering finns i kombination kan vi till fullo hämta hem effekterna i form av hög prestation, innovation och lönsamhet, säger Ylva Nyberg, HR-direktör på Preem.

För att nå ytterligare framgång i mångfaldsarbetet har varje affärsområde inom Preem satt upp sina egna mål för 2019.

– Mångfald riskerar lätt att bli en HR-fråga vars affärsvärde inte är förankrat i verksamheten. Det finns en oerhörd kraft i att ha chefer och medarbetare på alla nivåer i företaget som ser värdet av, och arbetar aktivt för, en ökad mångfald.

För att öka kunskapen om mångfald och inkludering har Preem bland annat tagit fram verktyg i form av kortfilmer som visar dilemman som kan uppstå på en arbetsplats, samt ett inkluderingsspel. Spelet består av fakta- och diskussionsfrågor samt olika dilemman att ta ställning till.

– Tanken är att på ett lättsamt sätt närma sig frågor som kan upplevas som svåra. Förutom ökad kunskap om mångfald och inkluderingen har verktygen, enligt feedback från grupper som använt dem, bidragit till bra diskussioner och ökad förståelse för varandra, säger Ylva Nyberg.

Preem är även partner till Mitt Liv, ett socialt företag som arbetar för ett inkluderande samhälle och mångfald på arbetsmarknaden. Partnerskapet innebär, förutom deltagande i ett antal mångfaldsnätverk, också att Preem deltar i ett mentorprogram som syftar till att hjälpa personer med utländsk bakgrund in på den svenska arbetsmarknaden.

I närområdet kring sitt raffinaderi i Lysekil har Preem dessutom gjort aktiva insatser för att få ungdomar, och specifikt tjejer, intresserade av tekniska utbildningar.

– Vi har bland annat bjudit in alla sjundeklassare i närområdet till oss och sedan har vi besökt dem i skolan året efter. Några elever har dessutom haft sin prao på vårt raffinaderi i Lysekil. Efter praoen berättade fem tjejer att de nu hade de tänkt om och skulle söka tekniska utbildningar på gymnasiet. Vi behöver fler kvinnor i vår bransch och hos oss på Preem så det är verkligen glädjande att se att vi lyckas väcka intresse genom de insatser vi gör, säger Ylva Nyberg.

”Jag har ett av industrivärldens mest spännande jobb!” ”Jag har ett av industrivärldens mest spännande jobb!”

Miljöchefen Annika har ett av industrivärldens mest spännande jobb. Tillsammans med sina kollegor på Preem bidrar hon till att företaget leder omvandlingen till ett mer hållbart samhälle. Klicka för att läsa mer om Annika.