Preem satsar stort på framtidens drivmedel

Nu lägger Preem i en högre växel för att öka tillväxten av förnybara drivmedel. Vi träffar Mattias Backmark, chef för Affärsutveckling, för att höra vad som krävs för att kunna leda omvandlingen till ett hållbart samhälle och hur det är att jobba för framtiden – på riktigt.

– Inom de närmaste två decennierna kommer Preem förändra sin verksamhet. Vi på Affärsutveckling kommer se till att Preem satsar på rätt saker.

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag och den nya satsningen går i linje med regeringens mål om en fossilfri fordonsflotta för att minska transporternas klimatpåverkan. Preems mål är att sälja och producera fem miljoner kubikmeter förnybart drivmedel till år 2030. En hög ambition, men så har också Preem en vision om att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle.

– Vi står för 15 procent av den totala energiförbrukningen i landet. Det gör oss till en viktig aktör med stor inverkan.

Förnybar ekonomi ställer nya krav När Preem nu vill öka bolagets produktionskapacitet av förnybara produkter från hållbara råvaror, står man inför nya utmaningar. Den förnybara ekonomin ställer andra krav för att realisera nya värdekedjor. Processerna för bioprodukter är mer komplexa och inte lika utvecklade som när man köper råolja, raffinerar och säljer traditionella produkter. Mattias Backmark förklarar.

– Bioråvarorna finns inte i samma mängd eller samlade på ett ställe, som fossila råvaror. De kommer från olika distributörer och är inte lika energitäta. De kan komma från fält, skog, hav. De behöver tas om hand om och extraheras, innan de kommer till våra raffinaderier.

Preem vill få till en smart process för både fossila och förnybara råvaror – för att så småningom fasa ut de fossila.

Ett framtidsyrke Preems satsning handlar alltså om förnybar tillväxt, att kunna utvärdera spännande och lönsamma idéer, för att på sikt realisera idéerna till framtidens värdekedjor. Till det krävs ökad kompetens och Affärsutveckling har fått ansvaret att bygga upp kompetensen över tid. Redan i dag söker Preem efter nya medarbetare till sina verksamheter i Lysekil, Göteborg och Stockholm.

– Gemensamt för alla roller är att man behöver vara nyfiken, vilja lära sig nya saker, vara kreativ. Det bästa med vår avdelning är att alla är duktiga på att se helheten, förstå omvärld och affär. Vi kan koppla affären till händelser på marknaden, politiska beslut och genombrott inom teknisk utveckling.

Att jobba med förnybar tillväxt på Preem är verkligen ett framtidsyrke. Och Mattias Backmark ser ljust på framtiden.

– Det här handlar om vår tillväxtmarknad. Vi vill bygga bättre för framtiden. Vår kompetens kommer att vara avgörande för brytningen mellan fossilt och förnybart.

Intresserad av en karriär inom Preem?
Skapa ett konto för att prenumerera på lediga jobb inom just ditt yrkesområde.