Produktionsteknikern vid havet

Salta vågor och gigantiska fartyg är syner du får räkna med vid hamnarna i Göteborg och Lysekil när alla produkter som ska in och ut ur raffinaderierna går sjövägen.

Som produktionstekniker på raffinaderiet i Göteborg jobbar Rasmus Ståhl med lastning och lossning av fartyg. Råvaror som kommer in på tankfartygen ska in i produktionen och den färdiga produkten ska via hamnen ta sig ut till kund.

- Jag tycker det är kul att jobba nere i hamnen med tankfartygen. Det finns otroligt mycket grejer att lära sig i tankparken och processen, säger Rasmus.

Hur framtidens last ser ut kan Rasmus och hans kollegor bara ana när resan mot en mer hållbar framtid fortsätter.

- Vi blandar redan nu in förnybara produkter men till 2035 ska vi ersätta råoljan med förnybart. Det kommer vara en stor omställning för hela Preem, avslutar Rasmus.