Ta reda på varför de här medarbetarna trivs på Preem

 

Niklas, underhållschef

Malin, laboratorietekniker

Anders, produktionsingenjör

Josefin, produktionstekniker

Lovisa, sustainability manager

Iman, värdestyrare

Upplev Preems raffinaderi från insidan

Felix störde vår ingenjör Anders