Ta reda på varför de här medarbetarna trivs på Preem

 

Niklas, underhållschef

Malin, laboratorietekniker

Anders, produktionsingenjör

Josefin, produktionstekniker