Vad innebär det att vara chef för nya möjligheter?

Vad har förnybara råvaror, koldioxidinfångning och grön vätgas gemensamt? Avdelningen för nya möjligheter.

I arbetet med att ställa om till 2035 krävs lösningar, idéer och projekt som inte existerar ännu. Avdelningen för nya möjligheter arbetar för att hitta luckorna i planen och fylla dem. 

- Vi lever i föränderlig tid och det är otroligt kul att få vara med i den här resan, att få ställa om en fossil industri till något som är cirkulärt och bygger på förnybara och återvunna råvaror, säger Henrik Rådberg chef för avdelningen nya möjligheter.