Amanda - sommarjobb på processteknik

Efter att ha sommarjobbat på avdelningen processteknik på raffinaderiet i Lysekil fyra somrar gör Amanda Mårtensson nu sitt examensarbete där. Hon har flyttat tillbaka till hemstaden Lysekil från Göteborg – och hoppas på att få en anställning på raffet när hon tar examen till sommaren.

Sommaren 2016, efter första året på civilingenjörsprogrammet i kemiteknik
på Chalmers i Göteborg, fick Amanda Mårtensson en ferieanställning som teknisk assistent på processteknikavdelningen vid Preems raffinaderi i Lysekil.
– Jag kommer från Lysekil och ville komma hem på somrarna så jag skickade in en ansökan till många avdelningar på raffinaderiet, och fick napp på en av dem. Sen kom jag tillbaka till samma avdelning tre somrar till, säger Amanda.
Hon har alltid jobbat i Lysekil på somrarna, till exempel i receptionen på ett museum och med att sälja biljetter till färjan.
– Men när jag började plugga till civilingenjör ville jag ha ett sommarjobb inom branschen där jag vill jobba i framtiden.

Mer avancerade uppgifter med tiden
Första sommaren handlade det mycket om att lära sig hur allting fungerade på raffinaderiet. Amanda beskriver den sommaren som väldigt lärorik och utbildande.
– Avdelningen är så avancerad så du kan inte gå in och ersätta någon rakt av innan du har varit där ett tag. Det största projektet den sommaren var att jag kollade vattenledningarna, som läckte någonstans under marken. Min uppgift var att ta reda på var, varför och hur mycket.
Med tiden blev Amandas arbetsuppgifter mer avancerade. De två senaste somrarna har hon varit ansvarig för flera anläggningar på raffet när ordinarie ingenjörer haft semester.
– Jag har sett till att alla processparametrar ser bra ut för anläggningarna. Skulle det ha blivit något större problem när jag hade ansvaret fanns det alltid andra ingenjörer på avdelningen som jag kunde vända mig till.

”Det var häftigt att se hur det ser ut i verkligheten”
När Amanda kom till raffinaderiet första gången slogs hon av att allt var mycket större än hon hade föreställt sig.
– Man läser mycket om till exempel värmeväxlare och destillationstorn i skolan, men det var häftigt att se hur det faktiskt ser ut i verkligheten.
Tack vare sina kontakter på raffet fick Amanda möjlighet att skriva sitt examensarbete på avdelningen för processteknik, med avdelningschefen som handledare. Hon tittar på potentiella risker med att tillsätta rapsolja för att få in grön matning vid produktion av drivmedel.
– Om jag inte hade sommarjobbat först hade det varit betydligt svårare att få göra mitt exjobb här. Jag kommer att lämna in en halvtidsuppdatering vid jul och sen det färdiga arbetet till sommaren.

Vad har varit roligast med att jobba på Preem?
– Att få ansvara för anläggningarna var roligast jobbmässigt. Jag lärde mig jättemycket. Sen tycker jag att kollegorna har varit väldigt bra, det har känts kul att gå till jobbet eftersom vi har så roligt ihop. Det var lätt att känna sig som en i gänget!

Skulle du rekommendera andra att söka jobb på Preem?
– Ja, det är en bra arbetsgivare och arbetsmiljö. Man tas emot på ett välkomnande sätt som gör att man snabbt kommer in i gruppen. Jobbet var givande, och man kunde göra det i sin takt och verkligen hinna lära sig.
 
Vad vill du jobba med i framtiden?
– Som det ser ut nu vill jag jobba på Preem och jag har flyttat till Lysekil med min sambo, som också är civilingenjör och jobbar på raffet. Jag kommer söka jobb hos Preem efter min examen och hoppas på en anställning.

Kort om Amanda Mårtensson
Ålder: 24.
Bor: Lysekil. 
Familj: Sambo.
Gör: Studerar sista året på civilingenjörsprogrammet i kemiteknik vid Chalmers tekniska högskola, och skriver just nu ett examensarbete inom materialkemi på raffinaderiet i Lysekil.
Fritidsintressen: Umgås med familj och vänner.
Råd till andra som är på väg ut i arbetslivet: ”Försök att hitta ett sommarjobb, och kanske även ett exjobb, på ett företag i branschen för att få nyttiga kontakter.”