Viktor - från sommarjobb till produktionsplanering

Två somrar på raffinaderiet i Lysekil ledde till en heltidsanställning på Preem. Nu har Viktor Wall Engström bosatt sig i Lysekil och ser fram emot en karriär inom företaget.
– Det finns stora möjligheter att testa på olika roller inom Preem, eftersom det finns så många olika avdelningar här, säger han.

I våras tog Viktor Wall Engström sin civilingenjörsexamen i kemiteknik och sedan september är han heltidsanställd på produktionsplaneringen vid Preems raffinaderi i Lysekil. Där ansvarar han över planeringen kring produktionen av tjockolja. Det föll sig naturligt att fortsätta jobba inom Preem när han var klar med utbildningen efter att ha jobbat som laboratorietekniker på raffinaderiet i Lysekil under somrarna 2017 och 2018, samt på raffinaderiet i Göteborg under ett år därefter.
– Det var häftigt att ta ett nytt steg inom företaget, från labbet där jag har varit tidigare till produktionsplaneringen som omfattar så många delar av raffet, säger Viktor Wall Engström.

Blev snart mer självgående
Under utbildningen i kemiteknik var det labbdelen som intresserade Viktor mest, och när han sökte sommarjobbet som laboratorietekniker på raffet i Lysekil var det för att få prova på jobbet i praktiken. I början av första sommaren hos Preem handlade det mycket om att lära sig hur arbetet fungerar, till exempel hur proverna som kommer in till labbet hänger ihop i raffinaderiprocessen och hur de ska analyseras.
– Ganska snart blev jag dock mer självgående och kunde genomföra många analyser på egen hand. Jag kom hit lite käck från skolan, men blev snabbt ödmjuk inför skillnaden mellan teori och praktik, säger Viktor.

Vad var roligast med sommarjobbet?
– Att man utöver labbandet får ta del av hur raffinaderiet fungerar som helhet, genom den dagliga kontakten med kollegor både på sin egen och andra avdelningar. Det blev också en stark gemenskap bland oss som jobbade ihop och det hade jag nytta av sen för att få fortsätta jobba inom Preem. 

Är det något som har varit utmanande?
– Det gick inte att förstå innan jag började här hur stor produktion det är; hur många prover som är i rotation och vilket tryck det kan vara. Vissa prover är rutinprover, men utöver det kan det vara stor variation i arbetsbelastningen från dag till dag. Men det var häftigt att vara med om den varierande vardagen.

Har du haft nytta av dina studier?
– Ja, det var skönt att ha utbildningen i ryggen. Jag kände igen mycket från kurserna i skolan och kunde backa upp en del av det praktiska jag lärde mig på raffet med teori.

Skulle du rekommendera andra att söka jobb på Preem?
– Absolut. Det är en stor och häftig arbetsplats där man har möjlighet att anpassa sin arbetssituation efter det man tycker är mest intressant. Om man kommer hit och sommarjobbar kan man se fram emot väldigt goda chanser att kunna fortsätta jobba inom Preem.

Vad vill du göra i framtiden?
– Nu känner jag att min framtid är inom Preem. Ju mer kunnig man blir inom ett område desto mer intressant blir det. En stor fördel inom ett så här stort företag är att det finns så många olika avdelningar att jobba på, så det finns stora möjligheter att testa på olika roller. Och varje ny roll innebär ett nytt perspektiv.

Kort om Viktor Wall Engström
Ålder: 28 år.
Bor: Lysekil.
Familj: Sambo.
Gör: Jobbar på produktionsplaneringen på raffinaderiet i Lysekil sedan september 2019.
Utbildning: Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik på Chalmers tekniska högskola.
Fritidsintressen: Klättring, musik och datorspel.
Råd till andra som är på väg ut i arbetslivet: ”Knyt kontakter med folk, det kan du ha mycket nytta av när du ska söka jobb. Och när du väl har kontakter – var inte rädd för att använda dem! De flesta ställer gärna upp med tips eller ett gott ord om de har möjlighet.”