Hos oss är möjligheterna oändliga

På Preem har vi nästan 200 arbetsroller. Med andra ord är den kompetens som finns inom företaget väldigt bred.

Bland våra kollegor finns allt från projekt-, processtyrnings-, arbetsmiljö-  och utvecklingsingenjörer till marknadskommunikatörer, brandmän, traders, mekaniker, säljare, processoperatörer, laboratoriepersonal och affärsutvecklare. Och hos oss är precis alla lika viktiga.

De flesta av våra medarbetare finns inom något av våra tre affärsområden:

Varuförsörjning Varuförsörjning

Inom affärsområdet Varuförsörjning planerar och styr vi varuflödet in och ut ur våra raffinaderier. Här jobbar traders, logistiker, vetting-koordinatorer och projektingenjörer. Och många andra. Tillsammans ansvarar vi för att färdiga produkter kommer fram till våra slutkunder, som finns över hela världen. 

Produktion Produktion

Våra raffinaderier finns i Göteborg och Lysekil. Här jobbar dagtidsmedarbetare och självklart – eftersom vår anläggning är i ständig drift – också skiftgående personal. Vi sätter stort värde vid en trygg arbetsmiljö där säkerheten alltid sätts i främsta rummet. Snabba omställningar i en modern miljö gör att ingen dag är den andra lik. 

Marknad & Försäljning Marknad & Försäljning

Inom Marknad och Försäljning hanteras all marknads- kommunikation och försäljning på den svenska marknaden. Här arbetar bland annat Key Account Managers, säljare, produkt- specialister, marknadsanalytiker, kommunikatörer och fastighetsekonomer. 

Koncernfunktioner Koncernfunktioner

På Preem kan du även arbeta inom HR, Kommunikation, Ekonomi och Finans samt Hållbar utveckling.

HR arbetar för att säkerställa att Preem är en attraktiv arbetsgivare där alla medarbetare ges rätt förutsättningar att nå Preems nuvarande och framtida mål och strategier.

Kommunikation arbetar med att stärka och vårda Preems affärsnytta och varumärke, skapa delaktighet bland medarbetare samt stödja chefer och verksamheter i sina kommunikativa roller. 

Ekonomi och finans omfattar sektionerna Ekonomi, Finans, Juridik, Inköp och IT.

Hållbar utveckling ska säkerställa att Preem ska kunna bemöta och ta tillvara på möjligheterna i en föränderlig värld i syfte att skapa långsiktig framgång och utveckling för Preem utifrån ett såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt perspektiv.