Välkommen tillbaka

Just nu har vi ett tidsbegränsat erbjudande* för dig som är företagskund hos Preem. Under tre månader kan du då få 1 krona per liter i rabatt på Preem Evolution Diesel och HVO100. Dessutom får du 85 öre per liter i rabatt på AdBlue och 60 öre i rabatt bensin och E85. Allt du behöver göra för att ta del av ditt erbjudande är att fylla i formuläret nedan eller kontakta vår kundservice på 020-450 450. Vår kundservice har öppet vardagar mellan 08.30-16.00.

*Du kan ta del av erbjudandet t o m den 31 december 2023 och rabatten gäller sedan i tre månader. Efter tre månader får du 80 öre/l i rabatt på Preem Evolution Diesel och HVO100 samt 50 öre/liter på bensin och E85 Din rabatt om 1,05 kr/l på AdBlue gäller tills vidare.

Eventuell prägling på kortet/korten utöver företagsnamnet: 
Vid fler än 3 kort ber vi er svara med detta på vår bekräftelse.

Genom att lämna ditt samtycke nedan godkänner du att Preem AB som personuppgiftsansvarig behandlar dina personuppgifter med ändamålet att hantera ditt ärende.

Personuppgifterna lämnas inte ut till extern part och kommer att raderas hos Preem AB efter 1 år. Personuppgifterna behandlas med stöd av samtycke som kan dras tillbaka av dig när som helst. Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som behandlas. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av vissa personuppgifter eller begära viss begränsning av behandlingen eller invända mot den. Du har också rätt att få vissa av dina uppgifter överförda till en tredje part i ett maskinläsbart format (s.k. dataportabilitet). Kontakt: ”Dataskyddsombud, Preem AB, 112 80 Stockholm”. E-post: ”dataskyddsombud@preem.se”. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen avseende personuppgiftsbehandlingen.