Välkommen tillbaka

Truck_Toppbild.jpg

Just nu! Extra rabatt i 6 månader:*

■ 1,23 kr/liter på HVO100
■ 1,23 kr/liter på Preem Evolution Diesel
■ 1,05 kr/liter på AdBlue
■  55 öre/liter på bensin och E85

Ta del av erbjudandet genom att fylla i formuläret nedan

*Du kan ta del av erbjudandet t o m den 9 juni 2024. Efter sex månader får du 103 öre/l i rabatt på HVO100 och Preem Evolution Diesel samt 25 öre/l i rabatt på bensin och E85. Din rabatt om 1,03 kr/l på AdBlue gäller tills vidare. 

Eventuell prägling på kortet/korten utöver företagsnamnet: 
Vid fler än 3 kort ber vi er svara med detta på vår bekräftelse.

Genom att lämna ditt samtycke nedan godkänner du att Preem AB som personuppgiftsansvarig behandlar dina personuppgifter med ändamålet att hantera ditt ärende.

Personuppgifterna lämnas inte ut till extern part och kommer att raderas hos Preem AB efter 1 år. Personuppgifterna behandlas med stöd av samtycke som kan dras tillbaka av dig när som helst. Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som behandlas. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av vissa personuppgifter eller begära viss begränsning av behandlingen eller invända mot den. Du har också rätt att få vissa av dina uppgifter överförda till en tredje part i ett maskinläsbart format (s.k. dataportabilitet). Kontakt: ”Dataskyddsombud, Preem AB, 112 80 Stockholm”. E-post: ”dataskyddsombud@preem.se”. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen avseende personuppgiftsbehandlingen.