Raffinaderi i Lysekil och vägbeskrivning

Vägbeskrivning

Från Torp Köpcentrum finns det två vägar att välja på till Preemraff Lysekil. Följ E6:an norrgående mot Oslo. Efter 22 km ta avfart mot Lysekil/Kungshamn/Hunnebostrand/Smögen väg 162. Tredje avfarten i rondellen. Kör 22 km på väg 162. Sväng höger. Det står Preemraff på vägskylten. Kör ytterligare 4,5 km ta vänster. Det står Huvudentré på vägskylten. 1,5 km senare är du framme.

Från Torp Köpcentrum följ skyltarna mot Lysekil väg 161. Följ väg 161 tills du kommer till färjelägret. Färjan går varje 20:e minut. Kör av färjan. Efter järnvägskorsningen tar du höger in på väg 162 och kör 2,5 km. Ta vänster vid skylt Preemraff. Kör ytterligare 4,5 km. Ta vänster. Det står Huvudentré på vägskylten. 1,5 km senare är du framme.

In English

From Torp shopping center, there are two routes to choose from to Preemraff Lysekil.
Follow the E6 northbound towards Oslo. After 22 km exit and drive towards Lysekil / Kungshamn / Hunnebostrand / Smögen on road 162. It is the third exit in the roundabout. Drive for 22 km on road 162. Turn right. The road signs read Preemraff. Drive another 4.5 km and turn left. Now the road sign reads Main Entrance/Huvudentré. Another 1.5 km and you have arrived. 

From Torp shopping center follow the signs for Lysekil on road 161. Follow route 161 until you reach the ferry. The ferry runs every 20 minutes. Drive off the ferry. After the railway crossing turn right into road 162 and drive 2.5 km. Turn left at the sign Preemraff. Drive another 4.5 km and then turn left. The road sign reads Main Entrance/Huvudentré . Another 1.5 km and you have arrived.

Hitta hit Hitta hit

Adressuppgifter Adressuppgifter

PREEM AB (publ)

Preemraff Lysekil
Hamreviksvägen 1
453 92 LYSEKIL

Tel.: +46 (0)10 450 30 00
Fax: +46 (0)523 66 09 72