Certifikat

Preems ledningssystem ska bidra till att vi bedriver en säker, pålitlig, ändamålsenlig och effektiv verksamhet. 

Ledningssystemet omfattar all verksamhet inom Preem - samtliga affärsområden, processer, staber, fysiska anläggningar samt outsourcade processer.

Preems arbetssätt är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Sedan 2017 är Preem även certifierat enligt ISCC (International Sustainability Carbon Certification) för hållbara biobränslen, för att se Preems ISCC's certifikat gå till ISCC's hemsida  > All certificates och sök efter Preem AB.

Preems certifikat som PDF: