Policyer och regelverk

Preem har ett antal policyer som vägleder oss i vårt dagliga arbete. Här har vi samlat tre av våra viktigaste riktlinjer; säkerhet-, hälsa- och miljöpolicyn, kvalitetspolicyn samt uppförandekoden.

Säkerhet-, hälsa- och miljöpolicy

På Preem har vi en nollvision inom säkerhet, hälsa och miljö. Det betyder att ingen ska skadas eller bli sjuk på grund av arbetet, och att inga olyckor ska inträffa som skadar människor, miljö eller egendom. Det betyder också att vi eftersträvar att på ett hållbart och miljöanpassat sätt effektivisera resursanvändning, energiförbrukning och förebygga utsläpp i alla led.

Säkerhet-, hälsa- och miljöpolicyn kan du läsa i sin helhet genom att klicka här (öppnas som pdf i nytt fönster).

Kvalitetspolicy

Preems mål är att erbjuda våra kunder förstklassiga produkter och tjänster. Vi vill vara ledande i utvecklingen av hållbara förnybara drivmedel och är ett medvetet drivmedelsbolag som har en genuin vilja till ständig förbättring.

Kvalitetspolicyn kan du läsa i sin helhet genom att klicka här (öppnas som pdf i nytt fönster).

Uppförandekod (Code of Conduct)

Preems uppförandekod beskriver de värderingar och etiska riktlinjer företaget står för och värdesätter. Den är vägledande för att bidra till goda affärer som skapar hållbar utveckling för berörda parter och ett hållbart samhälle.

Syftet är att skapa en branschnorm i frågor om hållbarhet, som är i linje med Preems vision, och ett sätt för oss att kommunicera vår ståndpunkt i hållbarhetsfrågan.

Uppförandekoden kan du läsa i sin helhet genom att klicka här (öppnas som pdf i nytt fönster).