Rapportering om allvarliga missförhållanden

Misstänker du missförhållande som strider mot lag eller som det kan finnas ett allmänintresse av att det kommer fram, har du möjlighet att rapportera med ett skydd mot repressalier enligt lag (2021:890) – om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.