Preem i korthet

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle.

Våra två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner ton råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning.

Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige. Drygt två tredjedelar av produktionen exporteras. Vi har också ett rikstäckande servicenät med cirka 520 tankställen för privat- och yrkestrafik.

Preem AB har drygt 1 500 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2018 var Preems omsättning 93 miljarder SEK.