Preems historia

Preems vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle.

”Resan mot ett hållbart samhälle börjar i den svenska skogen”

1996

Genom uppköp och sammanslagningar bildas Preem, med två raffinaderier på den svenska västkusten och 530 stationer. I maj skyltas OK Petroleum- och Texacostationer över hela landet om i orange, och den gröna björnen gör entré.

2001

Preem är Sveriges största raffinör med två anläggningar i Göteborg och Lysekil. Preems raffinaderier räknas till Europas modernaste och mest miljöeffektiva, med utsläpp som ligger långt under gällande miljökrav.

Preem Petroleum blir Preem

"Preem tar beslutet att utveckla framtidens drivmedel och börja producera förnybara drivmedel. Därför stryks Petroleum ur namnet."

2004

Preem är ett av de största exportföretagen i Sverige med en omfattande logistik. Det mesta fraktas via fartyg. För att öka säkerheten beslutar Preem att enbart använda fartyg med dubbla skrov. 2005 är Preem först med att producera och sälja svavelfri bensin i Sverige.

69%

2011

En svensk världsnyhet Preem Evolution Diesel lanseras. Drivmedlet fungerar i alla dieselbilar, såväl gamla som nya och har samma produktegenskaper som standardiesel. Tack vare att den delvis innehåller tallolja minskas de fossila koldioxidutsläpp rejält.

Hållbart på stationen

2006 bygger vi om för att skapa en mer välkomnande miljö, samtidigt som matutbudet utvecklas. Vi serverar bara kravmärkt och ekologiskt kaffe, rakt igenom. Hos oss hittar du en ekologisk mejerikyl och matalternativ som både är goda och nyttiga. Råvarorna väljer vi med omsorg. I korven vi säljer finns det bara svenskt kött. Salladsbuffén som lanserades 2012 var ett helt nytt matkoncept längs vägarna.

"Framtiden är vår viktigaste marknad"

Moderna raffinaderier

Preems raffinaderier är bland de mest energieffektiva i Europa och släpper ut mycket mindre koldioxid (17%), svaveldioxid (94%) och kväveoxider (72%) än de övriga.

2015

I Sverige är ca 97 % av alla fordon idag bensin- eller dieseldrivna. En personbil har en livslängd på i ca 17 år. Om vi ska minska vårt beroende av fossil olja måste vi skapa drivmedel tillverkade på förnybara råvaror som fungerar i de bilar som redan rullar på våra vägar.

Världspremiär för Preem Evolution Bensin. Nu kan vanliga bensinbilar kan tanka grönare.

2016

Utvecklingen av Preems evolutiondrivmedel fortsätter. Preem Evolution Diesel Plus innehåller nu 50% grön andel och blir dessutom den första Svanenmärkta dieseln i världen.

Preem Evolution Gasol lanseras och bidrar till att minska fossila koldioxidutsläpp för industrier i Sverige.

Råvaror från den svenska skogen.

Preems vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Därför är valet av råvaror avgörande när vi producerar gröna drivmedel. Vi satsar på hållbara råvaror, som restprodukter från svensk skogsindustri (tall- olja, lignin och cellulosa) och jordbruk. Vi väljer bort råvaror som bidrar till miljöproblem, exempelvis skövling av regnskog.

"Det finns mycket kvar att göra"

Vi skärper vårt klimatmål med tio år – från 2045 till 2035

Senast år 2035 ska vi ha en klimatneutral verksamhet med nettonollutsläpp i hela värdekedjan.

Läs mer här