Från råvara till kund

Preem bedriver en omfattande förädling av råolja och försäljning av petroleumprodukter till oljebolag verksamma i Sverige och på den internationella marknaden, främst i nordvästra Europa.

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag och svarar för 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten och 30 procent av den nordiska. Våra två raffinaderier i Göteborg och Lysekil räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa. Totalt har de en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år och omkring två tredjedelar av produktionen exporteras. Det innebär att Preem även är ett av Sveriges största exportföretag.

Försäljningen av bensin, diesel, eldningsoljor och smörjoljor på den svenska marknaden sker via egna marknadsföringskanaler, certifierade återförsäljare och drivmedelsstationer. Preem har ett rikstäckande stationsnät med cirka 520 tankställen för privat- och yrkestrafik. Cirka 170 av dessa är Såifaanläggningar som är anpassade specifikt för tung trafik.

Vi tillverkar också smörjmedel på vår smörjmedelsfabrik Scanlube i Göteborg. Huvuddelen av tillverkningen säljs under Texacos varumärke.