Preems depåer

Preem har sex depåer från Helsingborg i söder till Gävle i norr. Depåerna utgör en del i ledet att mellanlagra produkter till Preems raffinaderier samt distribuera färdiga produkter ut till kund med tankbil.

Depåerna förses med produkter främst via fartygstransporter. För att klara distributionen på platser där vi inte har egna depåer samarbetar vi med andra drivmedelsbolag. Vi samverkar även med depåer i Piteå och Sandefjord.

För kontaktuppgifter se informationsflik om respektive depå. För information om våra hyrda depåer se respektive depåägares hemsida nedan:

https://skoogstank.se/

https://jahrestranda.no/

Här finns våra depåer Våra depåer

Preems depåer finns i Helsingborg, Karlshamn, Gävle, Skarvik (Göteborg), Norrköping, Loudden (Stockholm), Piteå och Sandefjord (Norge). I Piteå har vi ett depåsamarbete med Skoogs där vi bland annat lastar ut tallolja som ska förädlas till förnybart drivmedel på bioraffinaderiet i Göteborg.