Göteborg - Skarvik

Information till allmänheten.

För mer information kontakta:

Depåchef: Torbjörn Bodin
Torbjorn.bodin@preem.se

Preem AB förfogar över lagringsutrymmen för drivmedel i Göteborg med tillhörande in- och utpumpningsledningar för drivmedelsprodukter. Verksamheten bedrivs med inriktning på utlastning till tankbil.

Hur agera vid en olycka?

Räddningstjänsten ansvarar för att varna allmänheten vid brand eller utsläpp som kan påverka allmänheten. Mer information hittar du på: www.goteborg.se genom att söka på Seveso verksamheter.

Räddningsinsatsen samordnas av insatsledare och räddningschef i beredskap
i samverkan med depåchef och övriga myndigheter.