Marknad och försäljning

Marknad och försäljning förser företag, industrier och konsumenter med bränslen så som drivmedel och energi samt smörjmedel och är marknadsledande inom bland annat transport- och industrisektorn likväl som i återförsäljarled. 

Vi driver cirka 520 stationer under varumärkena SÅIFA och Preem samt har en dominerande andel direktförsäljning via ett omfattande distributionsnät vid sidan av vårt stationsnätverk.

Energi till industrier och drivmedel till transporter

Nästan hälften av Sveriges industriföretag får värme och energi från Preem. Tre av fyra pappers- och massabruk i Sverige är kunder till Preem och sju av tio godstransporter kör på vår diesel.

Viktiga kundgrupper är skogsindustri, transport, sjöfart, massatillverkning och offentlig verksamhet, men våra kunder spänner över de flesta branscher och verksamheter.