Europas modernaste raffinaderier

Preem är Sveriges största raffinör med två anläggningar i Göteborg och Lysekil. Våra raffinaderier räknas till Europas modernaste och mest miljöeffektiva, med utsläpp som ligger långt under gällande miljökrav.

Preem svarar för 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten och 30 procent av den nordiska. Totalt raffineras närmare 18 miljoner kubikmeter råolja varje år vid våra båda helägda raffinaderier Preemraff Göteborg och Preemraff Lysekil. Det ger en total raffineringskapacitet av cirka 352 000 fat per kalenderdag, vilket motsvarar 15 procent av Sveriges totala energiförbrukning. Cirka två tredjedelar av produkterna exporteras. 

Råoljan kommer till raffinaderierna med fartyg, bearbetas och exporteras eller levereras till våra depåer runt om i landet, även det sjövägen. Anläggningarna i Lysekil och Göteborg arbetar i en gemensam organisation.

Preem har under lång tid bedrivit ett engagerat och systematiskt miljöarbete. Jämfört med medelraffinaderiet* i Västeuropa släpper vi ut:

  • 21 procent mindre koldioxid
  • 59 procent mindre kväveoxider
  • 93 procent mindre svaveloxider

*Källa: Solomonstudien, 2019