Preemraff Göteborg

Preemraff Göteborg är ett så kallat medelstort hydroskimming refinery, med kapacitet att raffinera sex miljoner ton per år. Anläggningen byggdes 1967 och har i dag cirka 250 medarbetare. Här produceras bland annat Preem Evolution Diesel, en världsunik svensk uppfinning.

Anläggningen i Göteborg består av två råoljedestillationsanläggningar, en reformer, två förädlingsanläggningar för att avlägsna svavel och reducera aromathalten, samt förädlingsanläggningar för att förbättra oktantalet. Råoljan levereras med fartyg, och kommer främst från Nordsjön. 

Preem Evolution Diesel – med råvara från den svenska skogen

Delar av raffinaderiet i Göteborg har byggts om till ett bioraffinaderi – en Green Hydro Treater – där man kan mata förnybara råvaror rakt in i tillverknings-processen och få en helt vanlig diesel. I dag består matningen av råtalldiesel från SunPine, en restprodukt från den svenska skogen. Preem Evolution Diesel har i dag upp till 50 procent förnybar råvara och minskar det fossila koldioxidutsläppet med upp till 46%. Procenttalet avser minskning
av fossilt koldioxidutsläpp jämfört med utsläppsvärdet för 100% fossil diesel
enligt EUs förnybarhetsdirektiv i en så kallad Well to Wheel-analys.

Anläggningen utökades 2015 med en isomeriseringsdel. Det har hittills varit svårt att få biologiska oljor att klara de låga vintertemperaturerna i Norden. Genom att bygga ut anläggningen med en ny reaktor, kan man genom isomerisering processa biooljor så att de får bättre köldegenskaper. Det innebär att vi närapå fördubblar produktionen av Preem Evolution Diesel. Investeringen kostade 355 miljoner kronor.

Överskottsvärme blir energi

I samband med raffinering skapas ett överskott av värme. En del av detta levereras i två vattensystem till Göteborg Energi. Värmen används dels till fjärrvärmenätet, dels i produktionen på Volvo. Till fjärrvärmenätet levereras cirka 300 GWh årligen, vilket motsvarar uppvärmningen av cirka 30 000 villor. Till Volvo levereras årligen cirka 100 GWh.