Pågående projekt

Preem bygger en ny vätgasanläggning vid raffinaderiet i Göteborg för att öka produktionen av förnybara drivmedel. Vätgas är en viktig komponent i tillverkningen av förnybara drivmedel och investeringen uppgår till 635 miljoner kronor. Driftsättning planeras till februari 2019. Den nya vätgasanläggningen möjliggörs genom en anslutning till stamnätet för gas.

Investeringen är en avgörande förutsättning för att Preem ska kunna öka den förnybara produktionen, vilken planeras att öka till 200 000 kubikmeter årligen och skapar förutsättning för att nå 500 000 kubikmeter på en årlig basis i början av 2020-talet.

Idag erhålls vätgas som en sidoprodukt från en anläggning som tillverkar bensinkomponenter, och det har länge funnits en vätgasbrist som begränsat produktionen av förnybara drivmedel. Den nya anläggningen placeras i anslutning till nuvarande process och tar upp en yta på 60 x 80 meter. Preem planerar även för en framtida expansion av vätgasanläggningen för att ytterligare kunna öka produktionen av gröna drivmedel.

Vätgasen används för att tillverka Preem Evolution Diesel med en förnybar andel mellan 25 och 40 procent samt Preem Evolution Diesel Plus med över 50 procent förnybart innehåll. Preem Evolution-drivmedel kan tankas i alla dieselfordon och blandas med all annan diesel. Den har samma effekt och samma pris som vanlig fossil standarddiesel.

Tillstånd för anläggningen finns här.