Information till allmänheten

Här publicerar vi information om till exempel planerade driftstörningar eller brandövningar på raffinaderiet i Lysekil.

Mellanstopp 
Nu har Preem startat arbetet med sitt mellanstopp av anläggningen. Nedsläckningen startade 31 augusti och höll på till den 12 september, underhålls- och projektarbetena håller på mellan 13 september och till den 4 oktober. Sedan påbörjas uppstarten igen från den 5 oktober till den 27 oktober. Just nu är det över 700 entreprenörer inne och arbetar extra på området och det är ökad trafik på vägarna ut till raffinaderiet. Stoppet kan även medföra extra fackling och det kan komma luktstötar.

Test av larm på Preemraff
Preemraff har test av nödalarm/utrymningslarm måndagar kl. 15.00. Test av larm är en del av det förebyggande säkerhetsarbetet och kan höras av boende i närheten av raffinaderiet.

Planerad driftstörning

Vid störningar:
Driftmästare, tel. 010-450 3000

För allmän information:
Sofia Agertoft, kommunikationsansvarig: 010-450 35 99blobid0.png