Information till allmänheten

Här publicerar vi aktuell information om till exempel driftstörningar eller brandövningar som kan orsaka rökutveckling.

Du hittar även information enligt Sevesodirektiven där vi berättar mer om vad vi gör och hur vi ständigt arbetar för att förebygga och minimera risker. Du får också information om vilken beredskap som finns och hur du själv ska agera om en olycka mot förmodan skulle vara framme.

 

Ny dag för test av larm på Preemraff
Preemraff har ändrat dag och tid för test av nödalarm/utrymningslarm; från tisdagar kl. 18.00 till måndagar kl. 15.00. Test av larm är en del av det förebyggande säkerhetsarbetet och kan höras av boende i närheten av raffinaderiet.

 

Vid störningar:
Driftmästare, tel. 010-450 30 04
För allmän information:
Teresia Christborn, kommunikationsansvarig: 010-450 38 18blobid0.png