Förstudie utbyggnad ROCC

Preem och det amerikanska bolaget Beowulf Energy har tecknat ett samarbetsavtal för att undersöka möjligheterna att bygga en ny anläggning i Lysekil som bättre möter omvärldens krav på miljöanpassade bränslen.

Avsikten med samarbetsavtalet är att under de kommande 2-3 åren ta fram tekniska och ekonomiska underlag för beslut om framtida investering. Samtidigt påbörjas processen att ansöka om nödvändiga tillstånd. Syftet med anläggningen, en så kallad Residue Hydrocracker, är att uppgradera så mycket som möjligt av de tyngre fraktionerna, tjockoljan, till svavelfri bensin och diesel.

Satsningen är helt i linje med Preems strävan att utnyttja råvaran på bästa möjliga sätt och minimera miljöpåverkan. Ytterligare drivkrafter i projektet är de nya reglerna kring svavelhalt i fartygsbränsle som kommer att reducera marknaden för tjockolja. Med hjälp av en ny anläggning kan Preem årligen omvandla upp till 90 procent av de cirka 2,5 miljoner kubikmeter tjockolja som idag produceras på raffinaderiet till svavelfri bensin och diesel.

Frågor kan ställas till miljöingenjör Sara Lidholm, tel. 010-450 35 87.