Pågående projekt

Preem bygger ut kapaciteten för att producera vakuumgasolja (VGO) på raffinaderiet i Lysekil. Investeringen beräknas kosta 1,6 miljarder kronor och anläggningen ska stå klar 2018.

VGO är en viktig råvara i tillverkningen av bensin och diesel. I dagsläget importerar Preem närmare 50 000 kubikmeter VGO per månad. Investeringen innebär att raffinaderiet i Lysekil blir självförsörjande på VGO genom egen produktion. Utbyggnaden innebär också att Preem minskar produktionen av tjockolja på sina båda raffinaderier till fördel för högkvalitativa drivmedel. Man kommer även att kunna ta emot och uppgradera tyngre fraktioner från andra raffinaderier i Europa som inte har samma moderna raffinaderissystem.

Utbyggnaden påbörjades med markarbete under hösten 2016. Anläggningen kommer att ta upp cirka 5 000 kvadratmeter markyta, och placeras i anslutning till nuvarande process. I en inledande byggfas kommer antalet arbetstillfällen att öka med närmare 300 personer. Det finns också behov av att anställa ett femtontal nya medarbetare när vakuumdestillationsanläggningen tagits i drift.