Varuförsörjning

Varuförsörjning är det affärsområde inom Preem som köper in råvaran till våra raffinaderier och säljer de färdiga produkterna. Här finns funktioner som affärsutveckling, controlling, leverans, planering och optimering samt depåtjänst.

Hos Varuförsörjning bestäms bland annat vilka råoljor som för tillfället är de mest lönsamma att raffinera och vilka produkter som bäst passar Preems aktuella produktmönster och försäljningsåtaganden.

Tio miljoner ton av Preems totala raffinerade produktion exporteras varje år

Ungefär två tredjedelar, eller tio miljoner ton, av Preems totala raffinerade produktion exporteras varje år. Därför ställer vi stora krav på alla de transporter som sker dagligen. Till exempel kräver Preem att samtliga fartyg som används ska vara utrustade med dubbla skrov. En annan del av Varuförsörjningens arbete är att koordinera transporterna runt om i världen och att se till att transporterna sker på ett säkert sätt.

Inom Varuförsörjning finns även gruppen som arbetar med utvecklingen av förnybara råvaror och framtidens drivmedel. Denna grupp ansvarar delvis för hur Preem ska utvecklas och tittar på framtida affärsmöjligheter.