Tydliga värderingar och en stark kultur

Preems värderingar ska inspirera och utmana våra medarbetare i att skapa ett framgångsrikt företag, såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt.

Värderingarna ska ge vägledning i hur vi agerar gentemot varandra inom företaget men också gentemot andra. Våra tre värderingar är formade av vårt förflutna, närvarande i dag och kommer att leda oss in i framtiden.

Ansvarstagande

Ansvarstagande är för oss att alltid sätta säkerhet först i alla våra beslut. Genom att uppträda professionellt och med god kompetens bidrar vi till hållbara relationer. Dessutom tar vi ett hållbart ansvar för såväl arbetsmiljö, miljö, socialt engagemang som ekonomisk långsiktighet.

Nyskapande

Nyskapande är för oss att i allt vi gör driva framåt, leda omvandlingen och ständigt utveckla såväl individ som verksamhet. För att kunna vara nyskapande vill vi medvetet och aktivt uppmuntra till kreativitet och ett lösningsorienterat synsätt. Vi vågar ta affärsmässiga risker, men kompromissar aldrig om den personliga säkerheten. Tillsammans firar vi framgång och lär av misstag.

Inkluderande​​

För att leva ”Ett Preem” är det viktigt för oss att tillsammans bygga en stark gemenskap. Det gör vi genom att alltid vara välkomnande och inkluderande på ett respektfullt, sympatiskt, öppet och personligt sätt i alla våra möten. Då skapas en långsiktig och hållbar relation mellan varandra, med våra kunder och vår omvärld, där olikheter blir en styrka. Tillsammans gör vi skillnad.