Mångfald och olikheter          - viktigt för Preem

Mångfald och inkludering bland medarbetare är förutsättningar för en hållbar utveckling, både av ett företag och ett samhälle. Varje person bidrar genom sin unika bakgrund, kompetens, personlighet och erfarenhet till att vi ständigt ska kunna bli bättre.

Genom att ta tillvara på människors olikheter får vi ett öppet klimat som bidrar till kreativitet och nyskapande.

Vi på Preem ser mångfalden som en förutsättning för att vi hela tiden ska utveckla det vi gör och vara en ledande aktör i omställningen till ett hållbart samhälle.

Här kan du läsa och se mer av några av våra kompetenta och engagerade medarbetare.

 

 

Arbeta på Preem Arbeta på Preem

Vill du vara med och leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle och jobba på Sveriges ledande drivmedelsbolag? Hos oss blir du del av ett företag med ett omväxlande, lösningsorienterat och positivt arbetsklimat. Läs mer