Preems historia och ledning

Preem bildades i maj 1996 genom en sammanslagning av Texaco-stationer i hela Sverige och OK-stationer i södra och västra Sverige. Preem som varumärke etablerades på den svenska marknaden och idag är Preem Sveriges största drivmedelsbolag.

Preem, då under namnet OK Petroleum, ägdes fram till 1994 av svenska staten, Neste OY och KF. Bolaget köptes 1994 av affärsmannen Mohammed H. Al Amoudi. I maj 1996 bytte sedan industriföretaget namn till Preem. Det nya namnet etablerades och blev snabbt ett känt varumärke.

Preem sysselsätter ungefär 3 000 personer inklusive partners och återförsäljare. Av dessa är drygt 1 500 egna anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna i Göteborg och Lysekil.