Ny vd på Preem – lär känna Magnus Heimburg

Vem är personen Magnus Heimburg?
Jag är 53 år, är gift och har två tonårsdöttrar, och tack vare deras stora hästintresse så tillbringar jag en hel del tid i stallet och på hopp- och dressyrbanor. Jag gillar att vara fysiskt aktiv på olika sätt, främst genom att springa, spela innebandy eller cykla mountain bike.

Jag är i grunden utbildad civilekonom och har erfarenhet från varierande branscher, bland annat byggmaterial, snus och petrokemi, i bolag som varit noterade, riskkapitalägda eller privatägda. Primärt har det varit i olika chefsroller inom det finansiella området men jag har också hanterat frågeställningar inom strategi, organisation och ledning. Under åren 2007-2014 var jag ekonomi- och finansdirektör på Preem, så jag återvänder nu i en ny roll.

Vad gör att du återvänder till Preem som vd och koncernchef?
Det är flera faktorer som gjorde att jag tackade ja till rollen, där en viktig faktor är Preems vision om att leda omvandlingen till ett hållbart samhälle – en vision som jag tycker är fantastiskt inspirerande. En annan avgörande faktor är att det finns en tydlig och långsiktig strategi med flera utmanande mål.

Men den främsta faktorn är att Preem som företag är en stor och viktig samhällsaktör, där många verksamheter och människor, det vill säga våra kunder, är beroende av oss. Och jag vill att de ska känna att de har valt rätt när de väljer Preem, oavsett om det är en privatperson som tankar på någon av våra stationer eller om det är en företagskund som köper bulk. Vi ska leverera de produkter och den service som våra kunder efterfrågar. Våra kunder är värdefulla, och det vill jag att de ska känna i relationen med oss.

Du är två månader in på nya jobbet, där den största nyheten är beslutet om att dra tillbaka miljöansökan för utbyggnaden av raffinaderiet i Lysekil. Hur tycker du att din start varit?
Det har förstås varit väldigt intensiva veckor, men samtidigt mycket spännande och oerhört lärorika. Jag återvänder till Preem efter att ha arbetat sex år utanför organisationen, och verksamheten har såklart förändrats en hel del under denna tid. I mitten av augusti kom jag in i ett skede där hela vår omvärld gått igenom stora utmaningar som ingen behövt tackla tidigare. Utmaningarna finns kvar men jag känner framtidstro och tillförsikt då jag ser vilket enormt engagemang som finns inom Preem. Och med den vilja, erfarenhet och kompetens som finns ska vi göra den omställning som vi har påbörjat. Det motiverar mig.

Vi genomför nu ett enormt omställningsarbete med potential att minska Sveriges totala klimatutsläpp med 20 procent redan till år 2030. Vi behöver ta flera avgörande steg och gå från fossilbaserade produkter till hållbara produkter. Då är det extremt viktigt för oss som bolag att prioritera våra resurser och arbeta väldigt fokuserat men också i en snabbare takt. Jag är samtidigt ödmjuk inför att omställningen har utmaningar, men det är också det som gör det så spännande.

Varför drog ni tillbaka miljötillståndsansökan i Lysekil?
Beslutet att dra tillbaka miljöansökan och stoppa projektet är först och främst kommersiellt motiverat. Vi är mitt uppe i att ställa om våra raffinaderier till en mer hållbar produktion, där förändringar i omvärlden med utvecklingen på den globala drivmedelsmarknaden har satt press inte bara på oss utan på hela industrin att prioritera. Det handlar om lägre efterfrågan på drivmedel, ökad efterfrågan på förnybart samt förändrade priser på både råvaror och produkter.

Investeringsklimatet har samtidigt förbättrats tack vare reduktionsplikten i Sverige som har gjort att efterfrågan på förnybart ökar, så det finns ett växande intresse att finansiera projekt som ökar biodrivmedelsproduktionen. Vi har alltså sett över våra investeringsprojekt och valt att fokusera på och prioritera de utvecklingsprojekt som vi bedömer är de mest attraktiva, både strategiskt och lönsamhetsmässigt, på kort och lång sikt.

Hur bidrar du själv för att minska dina utsläpp?
I rollen som vd får jag chansen att driva det kanske viktigaste omställningsarbetet inom svensk industri, vilket såklart blir mitt främsta avtryck i omställningen. Privat försöker jag tänka stort och smått. Klimatkompensation vid användande av flyg samt aktiv källsortering är en del. Vi bor på en hästgård och här försöker vi också tänka klimatsmart alltifrån hur vi använder vatten till användandet av gödsel samt närproducerat foder.

Vilka är dina viktigaste prioriteringar den kommande tiden?
Mitt främsta fokus är att säkerställa att Preem fortsätter och accelererar omställningen från fossila till hållbara drivmedel. På Sveriges vägar rullar idag cirka 5 miljoner fordon som alla kräver flytande drivmedel, och utsläppen från dessa fordon är starkt bidragande till att transportsektorn står för en tredjedel av alla klimatutsläpp i Sverige. Om vi vill bibehålla social och ekonomisk hållbarhet så måste vi minska transportutsläppen genom att ställa om till hållbara transporter – det är vad vi häller i tanken som gör skillnad.

Preem är Sveriges i särklass största drivmedelsproducent, med 80 procent av raffinaderikapaciteten. Genom att öka vår förnybara produktion till 5 miljoner kubikmeter senast år 2030 så bidrar vi till att minska transportsektorns utsläpp med drygt 12 miljoner ton per år, vilket motsvarar 20 procent av Sveriges totala utsläpp.

Publicerad 2020-10-19