Koncernledningen

Petter Holland Petter Holland

Vd och koncernchef


Stein Ivar Bye Stein Ivar Bye

Operativ chef (COO)

Peder Zetterberg Peder Zetterberg

Tf CFO
Ekonomi och Finans

Peter Abrahamsson Peter Abrahamsson

Affärsområdeschef 
Raffinering

Magnus Holm Magnus Holm

Affärsområdeschef 
Varuförsörjning

Malin Hallin Malin Hallin

Affärsområdeschef 
Hållbar utveckling

Ingrid Bodin Ingrid Bodin

Chef Verksamhetsförändring


Christian Bjerdén Christian Bjerdén

Affärsområdeschef
Marknad och Försäljning


Ylva Nyberg Ylva Nyberg

HR-direktör