Styrelsen

Jason Milazzo Jason Milazzo

Styrelseordförande
Född: 1962
Bosatt i: London
Invald: 2009

Tidigare erfarenhet
Ledande befattningar inom Morgan Stanley, Investment Banking Division.

Magnus Heimburg Magnus Heimburg

VD, koncernchef 
Född: 1967
Bosatt i: Höllviken
Utbildning: Civilekonomexamen från Lunds Universitet

Tidigare befattningar: CFO på Perstorp, CFO på Preem, Group Treasurer på Swedish Match.

 

Petter Holland Petter Holland

Ledamot
Född: 1956
Bosatt i: Duken
Invald: 2014

Tidigare erfarenhet: Tidigare VD och koncernchef på Preem. 27 år i olika befattningar på ExxonMobil. 

Richard Öhman Richard Öhman

Ledamot
Född: 1951
Bosatt i: Cherng Talay
Invald: 1994

Tidigare erfarenhet
VD och koncernchef för Corral Petroleum Holdings, VD och koncernchef för Midroc Scandinavia, ansvarig för management och affärsutveckling på ABV Rock Group KB, baserat i Riyadh, Internationell projektfinansiering på ABV AB/NCC AB i Stockholm.

Per Höjgård Per Höjgård

Ledamot
Född: 1948
Bosatt i: Stockholm
Invald: 2007

Tidigare erfarenhet
Finanschef på Preem, tidigare liknande befattningar inom olika publika industriföretag, bland annat delägare i ett management-konsultföretag.

Michael G:son Löw Michael G:son Löw

Ledamot
Född: 1951
Bosatt i: Stockholm
Invald: 2003

Tidigare erfarenhet
VD och koncernchef för Preem, ett flertal ledande befattningar inom Conoco Inc.

Styrelseuppdrag
Styrelseledamot i Boliden AB, Concordia Maritime AB, Stena Bulk AB, A P Sten AB, ordförande i Recondoil AB, vice ordf. Sv/Ryska Handelskammaren, vice ordf. Sv. EnergiEkonomiska Förening samt ledamot i IVA och Chalmers Rådgivande Kom. m.fl.

Lennart Sundén Lennart Sundén

Ledamot
Född: 1952
Bosatt i: Almunge
Invald: 2005

Tidigare erfarenhet
VD och koncernchef för Sanitec Corporation, VD och koncernchef för Swedish Match AB samt ett antal olika befattningar inom AB Electrolux.

Styrelseuppdrag
Ordförande för Aura Light International AB och Troax Holding AB.

Cristian Mattsson Cristian Mattsson

Arbetstagarrepresentant
Född: 1968
Bosatt i: Kungshamn
Utsedd: 2003

Roll inom Preem
Produktionstekniker på raffinaderiet i Lysekil, anställd sedan 1988.

Eva Lind Grennfelt Eva Lind Grennfelt

Arbetstagarrepresentant och suppleant
Född: 1973
Bosatt i: Mölndal
Utsedd: 2008

Roll inom Preem
Utvecklingsingenjör på raffinaderiet i Göteborg, anställd sedan 2003.

Erika Andersson Erika Andersson

Arbetstagarrepresentant
Född:
 1975
Bosatt i: Stockholm
Utsedd: 2014

Roll inom Preem
Säljstöd i Stockholm, anställd sedan 2009.

Robert Techel Robert Techel

Arbetstagarrepresentant och suppleant
Född: 1982
Bosatt i: Göteborg
Utsedd: 2021

Roll inom Preem
Produktionstekniker på raffinaderiet i Göteborg.