Preem leder omvandlingen mot ett hållbart samhälle

Preem är en viktig aktör i omställningen till förnybart. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Det innebär att vi ser framtiden som vår viktigaste marknad och resan till ett hållbart samhälle som en av våra absolut viktigaste frågor.

Transportsektorn står för en tredjedel av de svenska klimatgasutsläppen. Som Sveriges största producent av drivmedel har Preem ett stort ansvar i arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser och att ställa om till ett mer hållbart samhälle. 

Preem kan göra skillnad. Därför tillverkar vi förnybara drivmedel i form av förnybar diesel och bensin som fungerar i dagens och morgondagens fordonsflotta. Vi har de tekniska förutsättningarna i våra raffinaderier, vi har kompetensen i våra medarbetare och vi har infrastrukturen. Vi kan och vill ställa om våra traditionella oljeraffinaderier mot bioraffinaderier och vi gör det redan i dag. Vårt mål är att successivt byta ut den fossila råvaran mot förnybara råvaror. 

Visionen tydliggör vi i Preems tre strategier:

  • Tillväxt av förnybara drivmedel
  • Lönsamhet och marknadseffektivitet i toppklass
  • Det mest nyskapande drivmedelsbolaget