Passerkort Fackelprojektet

I den mån du i egenskap av arbetsledare eller chef ansöker om passerkort för annan person än dig själv gäller att du informerar kortinnehavaren om att Preem sparar och hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR. Att detta accepteras är en förutsättning för att erhålla passerkort till Preems anläggningar och kontor.

Det innebär att personuppgifter som registreras här kommer att sparas och hanteras i Preems inpasserings- och underhållssystem. Behandlingen av dessa uppgifter sker i enlighet med allmänna dataskyddförordningen (GDPR). Uppgifterna kan på begäran utlämnas till myndighet. 

GDPR - English

According to Swedish law you are hereby informed that personal information given here, is used in Preems registers and are handled in such a way as not to violate personal integrity according to General Data Protection Regulation (GDPR). This information can on request be given to the authorities.