Kommer Preems fakturor att påverkas?

Våra pappersfakturor kommer från april att få förändrat utseende. För er som har EDI eller e-fakturor kommer det inte bli någon skillnad.

Kort-kunder

Det som är nytt gällande fakturorna för våra kort-kunder är:

  • Inbetalningskortet tas bort
  • Alla uppgifter som fanns på inbetalningskortet finns nu längst upp till höger i en grön ruta
  • Rabatter och priser anges exkl moms

Bulk-kunder

Gällande våra bulk-fakturor kommer vi i princip att enbart ha två varianter:

  • En faktura per order, dvs en kund som under fakturaperioden får en eller flera leveranser per order och flera orders kommer att få en faktura per order.
  • En faktura per kund, dvs en kund som under fakturaperioden får en eller flera leveranser på en eller flera orders kommer endast att få en faktura.

Inbetalningskortet tas bort och alla uppgifter som fanns på inbetalningskortet finns nu längst upp till höger i en gul ruta.