Därför byter Preem affärssystem

Den 31 mars 2019 kommer att göra en förändring i vårt befintliga systemlandskap då vi bland annat driftsätter ett nytt affärssystem. En modern IT-miljö som kan möta framtidens krav är nödvändigt i vår strävan att vara ledande i omställningen mot ett hållbart samhälle

Med denna förändring kommer vi att kunna skapa än mer kundunika erbjudanden av både produkter och tjänster och bli ännu bättre på styrning och rapportering av affärsinformation. Vi blir helt enkelt mer konkurrenskraftiga!


Projektet inbegriper system i hela Preem AB, allt ifrån inköp av råolja, raffinering, distribution och försäljning av drivmedels- och smörjmedelsprodukter.
Konkret innebär systembytet att:

  • Vi får säkrare, snabbare och effektivare system som håller hög kvalitet och är hållbart inför framtiden
  • Vi får standardiserade system vilket innebär större säkerhet och snabbhet
  • Vi får en helhetsbild över våra erbjudanden och kan därmed skapa bättre kunderbjudanden.
  • Det går snabbare att få ut nya tjänster och produkter vilket gagnar våra kunder och partners
  • Det kommer bli lättare att få fram kunddata och data över verksamheten som går att använda för beslutsstöd.
  • Vi får helt enkelt en modern och stabil plattform att jobba ifrån vilket gynnar alla som jobbar på, tillsammans med eller är kund hos Preem.