Pressmeddelanden

  • Preem inleder samarbete med Coop - etablerar första obemannade butiken i Gävle

    7 okt 2020

    Vid Preems station på Sätrahöjden i Gävle kommer Coop Mitt AB att etablera den första obemannade butiken som kommer att vara öppen dygnet runt. Idag inlämnades ansökan om bygglov. Butiken är en del av ett 1-årigt pilotprojekt som syftar till att möta kundernas efterfrågan om att handla mer effektivt och i sin närhet. Pilotbutiken går under namnet Coop Mini. - Vi ser en allt tydligare trend att konsumenterna har ett behov av att kunna handla enklare matvaror mer effektivt och i sin närhet, något som vi nu genom samarbetet med Coop kan erbjuda våra kunder vid vår station på Sätrahöjden,

  • Preem drar tillbaka ansökan om nytt miljötillstånd för Lysekil

    28 sep 2020

    Preems styrelse har, mot bakgrund av de ekonomiska framtidsutsikterna, beslutat att miljötillståndsansökan för Preemraff Lysekil kommer att dras tillbaka, och att ROCC-projektet avvecklas. Beslutet innebär att resurser nu frigörs till att accelerera den förnybara produktionen. ROCC-projektet har varit en betydande del av den ansökan som nu dras tillbaka. Syftet med projektet har främst varit att minska produktionen av svavelrik tjockolja till förmån för produkter med låg svavelhalt, som diesel och bensin. Projektet har varit innovativt, men tekniskt utmanande och resurskrävande. COVID-19-