Pressmeddelanden

  • Preem tecknar låneavtal om 3 miljarder kronor med Svensk Exportkredit

    25 apr 2022

    Som ett led i strategin att ställa om till storskalig förnybar drivmedelsproduktion avser Preem att teckna ett låneavtal om tre miljarder kronor med Svensk Exportkredit (SEK). Lånet omfattas av Riksgäldens program för gröna kreditgarantier. Detta är den första garantin Riksgälden ställer ut inom ramen för statens gröna garantiprogram och avser finansiera Preems planerade storsatsning på raffinaderiet i Lysekil för produktion av biodiesel baserad på förnybar råvara. En produktion som kommer att spela en central roll för transportsektorn framöver, och bidra till ökad svensk självförsörjning av

  • Starkt resultat och ökad omsättning 2021

    29 mar 2022

    Preems års- och hållbarhetsredovisning 2021 är nu publicerad. Företaget uppvisar ett starkt resultat och ökad omsättning mot bakgrund av en stabil återhämtning på marknaden och en effektivare verksamhet. Hållbarhetsarbetet präglas av ett skärpt klimatmål, minskade produktutsläpp och förnybara satsningar. – Det har varit ett händelserikt år, med både stora utmaningar och flera viktiga framgångar. I pandemins spår präglades årets första halva av stora osäkerheter. På höstkanten påbörjades dock återgången till det normala, med växande ekonomisk aktivitet och starkare efterfrågan på våra