Pressmeddelanden

  • Preem Ullevi är Sveriges bästa station 2020

    12 nov 2020

    Svensk Bensinhandel har idag tilldelat Preem Ullevi utmärkelsen Sveriges bästa station 2020. Utmärkande för fullservicestationen är dess höga standard och ett starkt kundfokus. [image] Filip Melander i mitten. Foto: Benny Söderberg Utmärkelsen delas ut årligen sedan 2006 och har som syfte att uppmärksamma duktiga entreprenörer inom drivmedelsbranschen. Preem Ullevi vinner med följande motivering: ”Filip Melander, som driver Preem Ullevi, utmärker sig både lokalt och nationellt. Filip har utvecklat och levererat både resultat och ledarskap under 15 år som Partner inom Preem. Genom att

  • Premiär för förnybar tillverkning på Preemraff Lysekil

    10 nov 2020

    För första gången omvandlas förnybar råvara till diesel av miljöklass 1 på Preems raffinaderi i Lysekil. Därmed är den förnybara produktionen nu igång med sikte på att senast 2024 starta produktionen av upp till 950 000 kubikmeter årligen. Detta är en del av ett större projekt som avser att bygga om den existerande Synsat-anläggningen för storskalig produktion av förnybara drivmedel. Till att börja med kommer fem procent rapsolja att samköras med den fossila råvaran under en begränsad tid. Denna provdrift sker inom villkoren för befintligt miljötillstånd och utgör en viktig grund för