Pressmeddelanden

 • Ny anläggning för produktion av vakuumgasolja invigd av Preems styrelseordförande

  17 maj 2019

  Igår, torsdagen den 16 maj, invigdes officiellt en ny anläggning för produktion av vakuumgasolja (VGO) vid Preems raffinaderi i Lysekil av Preems styrelseordförande Jason Milazzo samt Jan-Olof Johansson, ordförande kommunstyrelsen Lysekils kommun, inför närmare 100 gäster. [image] Investeringen på cirka 1,6 miljarder kronor gör Preem självförsörjande på VGO, en viktig råvara i tillverkningen av diesel och bensin som tidigare köptes in från Ryssland. Utbyggnaden innebär också att Preem minskar produktionen av tjockolja på sina båda raffinaderier till fördel för högkvalitativa drivmedel.

 • Preem: Ett steg närmare Sveriges största förnybara anläggning

  7 maj 2019

  Preem har inlett ett strategiskt samarbete med Diamond Green Diesel för att utreda förutsättningarna för etablering av Sveriges största anläggning för förnybar diesel och flygbränsle. Nu börjar omställningen på allvar, säger Petter Holland, vd på Preem. [image] Preem har genom en icke-förpliktande avsiktsförklaring inlett ett strategiskt samarbete med det amerikanska företaget Diamond Green Diesel för att undersöka förutsättningarna för en gemensamt ägd så kallad Green Feed Unit (GFU) vid Preems raffinaderi i Göteborg. Inom ramen för samarbetet ska parterna tillsammans undersöka

 • Preem och Vattenfall fördjupar samarbetet för fossilfri drivmedelsproduktion i stor skala

  6 maj 2019

  Vattenfall och Preem vill leda utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Med ett nytt treårigt avtal läggs grunden för ett utökat samarbete om fossilfri vätgas för biodrivmedelstillverkning, elektrifiering och elförsörjning. [image] Avtalet reglerar ett utökat samarbete mellan företagen om fossilfri vätgas för biodrivmedelstillverkning, elektrifiering och elförsörjning. Arbetet med det första gemensamma projektet fördjupas med fortsatta förberedelser för fossilfri vätgasproduktion genom vattenelektrolys vid Preems raffinaderi på Hisingen utanför Göteborg. Målet är att utveckla en anläggning

 • Preem blir delägare i SunCarbon – planerar ligninanläggning för biodrivmedel

  2 maj 2019

  Preem går in som delägare i SunCarbon och planerar för en ytterligare ligninanläggning för biodrivmedel. Den nya anläggningen beräknas producera cirka 45 000 ton lignin per år och vara i drift i början av 2022. [image] – Lignin kan raffineras till både förnybar diesel samt förnybar bensin och användas i alla fordon. Lignin kommer, precis som tallolja, bidra till att vi kan fasa ut de fossila drivmedlen och samtidigt minska koldioxidutsläppen inom transportsektorn. Det är en värdefull råvara i våra satsningar på mer förnybara drivmedel baserade på restprodukter från skogen, som dessutom