Pressmeddelanden

  • Uppstart för Sveriges största testanläggning för infångning av koldioxid

    26 maj 2020

    Idag startar Sveriges största testanläggning för infångning av koldioxid på Preems raffinaderi i Lysekil. Inom pilotprojektet ”Preem CCS” ska hela värdekedjan analyseras - från infångning till lagring av koldioxiden. Utfallet av projektet ska underlätta för fler företag att använda tekniken och sänka sina koldioxidutsläpp. Projektet är ett samarbete mellan Preem, Aker Solutions, Chalmers tekniska högskola, Equinor och norska forskningsinstitutet SINTEF. Svenska Energimyndigheten och norska forsknings- och utvecklingsprogrammet CLIMIT bidrar med finansiering. Inom pilotprojektet ska hela

  • Preems hållbarhetsredovisning 2019: ”Nu är målet satt – klimatneutrala år 2045” är publicerad

    23 apr 2020

    Preems Års- och Hållbarhetsredovisning 2019 är nu publicerade. Ett stabilt resultat, ökat tempo i klimatarbetet och en tydlig målsättning om att senast år 2045 vara världens första klimatneutrala petroleum- och biodrivmedelsföretag beskriver året. Under 2019 beslutade Preem att bli världens första klimatneutrala petroleum- och drivmedelsföretag. Senast år 2040 ska Preem ha nettonollutsläpp av koldioxid vid våra raffinaderier och senast 2045 i hela värdekedjan. Bolaget höjde också målet till att senast år 2030 årligen producera 5 miljoner kubikmeter förnybara bränslen. – Vi har satt en