Pressmeddelanden

  • Gasum förser Preem med förnybart marint bränsle

    25 mar 2020

    Preem har ingått avtal med Gasum om att förse Preems bojlastare med en ny bränsleblandning som består av flytande naturgas och 10 procent förnybar flytande biogas. Det innebär minskade utsläpp av växthusgaser och ännu ett steg mot Preems mål att vara klimatneutralt 2045. Det är det första avtalet där Gasum levererar en blandning som innehåller förnybara bränslen till en kund inom sjöfarten på regelbunden basis. De chartrade produkttankers som förses med Gasums marina bränsle med förnybar inblandning är Tern Ocean och Thun Evolve. - Marina transporter är en viktig del av Preems verksamhet.

  • Historiskt spadtag – Sveriges första pyrolysoljeanläggning för biodrivmedel

    23 mar 2020

    Idag togs det första spadtaget till Pyrocells anläggning vid Setra Kastet sågverk i Gävle. Pyrocell ska framställa icke-fossil pyrolysolja som råvara för framställning av förnybara drivmedel.    – Bolaget blir därmed en viktig länk i värdekedjan från svensk skog till konsumentens tank, säger Pontus Friberg, styrelseordförande i Pyrocell. Träindustriföretaget Setra och drivmedelsbolaget Preem samarbetar kring produktion av fossilfri pyrolysolja från sågspån genom det gemensamägda bolaget Pyrocell. I Pyrocells anläggning ska sågspån, som är en restprodukt i Setras industriella process,