Pressmeddelanden

  • Preem i internationellt samarbete om att fånga in och lagra koldioxid

    9 sep 2019

    Preem har tillsammans med sex andra europeiska företag undertecknat en avsiktsförklaring om att gå med i projektet Northern Lights och förbinda sig att utveckla teknik för infångning och lagring av koldioxid. [] Preems vd Petter Holland skrev i torsdags under en avsiktsförklaring om att utveckla teknik inom CCS, Carbon Capture and Storage. Undertecknandet skedde som en del av konferensen European High Level Conference on Carbon Capture and Storage i Oslo i närvaro av bland annat EU-kommissionären för Klimatåtgärder och Energi Miguel Arias Canete, Norges klimatminister Ola Elvestuen, samt

  • Preem levererar en stabil omsättning

    5 sep 2019

    Preem redovisar en stabil omsättning för första halvåret 2019. Under andra kvartalet har raffinaderierna haft en något lägre produktion huvudsaklig på grund av planerat underhållstopp i Göteborg och ett mindre stopp av råolje-enheten i Lysekil. Operativa rörelseresultatet blev svagare till följd av lägre försäljning i andra kvartalet och något högre kostnader som följd av underhållstoppen jämfört med samma period föregående år. ·  Omsättningen efter punktskatter uppgick till 44 030 MSEK (44 010 MSEK) för perioden januari till juni 2019 och 22 754 MSEK (23 401 MSEK) i det andra kvartalet. ·