Pressmeddelanden

  • Preem säkrar ny cirkulär råvara för produktion av förnybara drivmedel

    14 feb 2024

    Preem har tecknat ett avtal med Göteborgsföretaget Scandinavian Enviro Systems och Antin Infrastructure Partners gemensamma bolag för att säkra tillgången på råvara för produktion av förnybar bensin och diesel av däckpyrolysolja, en råvara tillverkad av uttjänta bildäck. Avtalet innebär att Preem får tillgång till drygt 7 000 ton pyrolyserad däckolja per år mellan 2026 och 2034. Det ingångna avtalet innebär att uttjänta bildäck nu kommer att användas som råvara till drivmedel i stor skala.  - I Sverige har vi varit duktiga på att tillvarata restprodukter från skogen inom

  • Ny historisk affär för Preem: Säljer egentillverkad HVO100 till Nederländerna

    20 dec 2023

    Sveriges största drivmedelsbolag, Preem, inledde för tio år sedan omställningen till en förnybar produktion. Nu står det klart att en historisk affär är genomförd. För första gången i bolagets historia har biodrivmedlet HVO100, tillverkat på raffinaderiet i Göteborg, sålts på export. En viktig milstolpe på resan mot klimatneutral värdekedja till 2035. Preem genomför just nu den största omställningen i företagets historia. Genom att ställa om produktionen på raffinaderierna i Lysekil och Göteborg är planen att kunna producera 2,5 miljoner kubikmeter förnybart drivmedel till 2027, med en