Pressmeddelanden

  • Stort stöd för förnybart i flyget

    20 nov 2019

    I februari 2019 presenterades den statliga utredningen Biojet för flyget. Huvudförslaget i utredningen är en reduktionsplikt för flyget som syftar till att öka inblandningen av förnybara bränslen i flygmotorer. Remissförfarandet är nu avslutat, och utredningen får stort stöd. Hela 8 av 10 remissinstanser är positiva till de nya reglerna. Remissperioden pågick fram till i mitten av september, där 97 remissinstanser lämnade in remissvar. Under ett seminarium i riksdagen 20 november presenterades remissinstansernas ställningstaganden, och en stor majoritet vill se en reduktionsplikt för flyget.

  • De får åka Nattvasan med Gunde Svan och Preem

    15 nov 2019

    Anna-Karin, Elias och Cecilia – så heter vinnarna i Preems tävling som ska skida nio mil mellan Sälen och Mora i mörker tillsammans med Gunde Svan. De tre vinnarna kommer att få personlig coachning av Gunde Svan, och en av dem kommer dessutom att åka loppet med skidlegenden som parkamrat. Vinnarna kommer att samlas på ett två-dagars träningsläger i Dalarna i december för att förbereda sig inför Nattvasan 2020. Vinterns lopp blir den fjärde gången Nattvasan genomförs och sker den 28 februari. Från och med i februari kommer alla skidintresserade och Vasaloppsåkare att kunna ta del av