Pressmeddelanden

  • Premiär för förnybar bensin på Preems raffinaderi i Lysekil

    21 jun 2021

    De första testerna för att tillverka förnybar bensin av sågspån har precis genomförts på Preems raffinaderi i Lysekil. Nu påbörjas nästa steg där 50 000 ton pyrolysolja ska processas på anläggningen. Den förnybara råvaran ska levereras från det svenska företaget Pyrocell. Nu har omfattande tester påbörjats i Lysekil på den katalytiska krackern, en av raffinaderiets största anläggningar, som i första hand tillverkar bensin. Testet består av två delar, först en kortare omgång med 300 ton pyrolysolja, och senare en längre provdrift som ska processa upp till 50 000 ton pyrolysolja under två

  • Preem och Microsoft bryter ny mark för datacenterbranschen

    1 jun 2021

    Microsoft har valt Preem som leverantör av drivmedel för reservgeneratorerna till sina svenska datacenter i Gävle, Sandviken och Staffanstorp. Reservgeneratorerna kommer drivas med Preem Evolution Diesel Plus, världens första Svanenmärkta diesel som ett steg i Microsofts arbete mot att bli koldioxidnegativa senast 2030. Efter en omfattande upphandling har Microsoft valt Preem som leverantör. Utslagsgivande var att Preem Evolution Diesel Plus innehåller minst 50 procent förnybar råvara, vilket medför en nästan lika stor reducering av koldioxidutsläpp, jämfört med fossil standarddiesel. En