Pressmeddelanden

  • Nu blir världens mest hållbara raffinaderi mer hållbart

    8 jan 2020

    2024 planerar Preem att upprätta Sveriges största produktionsanläggning för förnybar diesel och biojet. Nu presenteras nya detaljer kring anläggningen, som beräknas bidra till att minska Sveriges utsläpp med över 2,4 miljoner ton koldioxid. [image] I över ett decennium har Preem producerat förnybar diesel och bensin vid raffinaderiet i Göteborg, och har sedan dess varit ledande i utvecklingen mot mer hållbara drivmedel. Nu tas nästa steg i raffinaderiets historia, då Preem presenterar detaljerade planer för upprättandet av Sveriges största produktionsanläggning för förnybar diesel och

  • Shell stöttar norskt biomassaprojekt

    26 nov 2019

    Norska Biozin Holding, där Preem är delägare, har ingått ett avtal med Shell om ekonomiskt stöd i det pågående arbetet med att utveckla och bygga en fullskalig anläggning för bioråolja i Jordøya i Åmli kommun, Norge. Shells ekonomiska bidrag ska stödja aktiviteter relaterade till förstudien för projektet. – Preem välkomnar Shells bidrag och engagemang i Biozin Holdings projekt i Åmli. Deras engagemang består av ett viktigt ekonomiskt bidrag, men också i form av deras iH2-teknologi, säger Mattias Backmark, chef Affärsutveckling på Preem. Produktionsanläggningen i Åmli ska konvertera