Kommentarer till aktuella frågor

Här finns rapporter och kommentarer utifrån vår verksamhet eller aktuella frågor. Preem deltar i ett antal olika initiativ och projekt som syftar till att vara ledande i omvandlingen mot ett mer hållbart samhälle med framtidens flytande drivmedel, framför allt förnybart.

Incitament behövs för ökad svensk bioproduktion Incitament behövs för ökad svensk bioproduktion

Idag finns en uppsjö styrmedel för att minska transportsektorns klimatpåverkan, såsom bonus malus-systemet, reduktionsplikten och skattebefrielse för biodrivmedel. I stort sett alla dagens styrmedel riktas mot användarsidan med målet att stimulera förbrukningen av biodrivmedel. Det Sverige saknar är incitament för att öka den inhemska produktionen av biodrivmedel.  

Läs mer »

Preems satsningar för mer förnybara drivmedel Preems satsningar för mer förnybara drivmedel

Under 2017 såldes cirka 9 000 000 kubikmeter drivmedel totalt i Sverige, varav drygt 1 900 000 kubikmeter motsvarades av biodrivmedel, enligt branschorganisationen SPBI. Cirka 85 procent av allt biodrivmedel i Sverige importeras.

Läs mer »

Debattartikel: Låt oss tanka svenskt Debattartikel: Låt oss tanka svenskt

Sverige har EU:s högsta klimatmål för transportsektorn – till år 2030 ska utsläppen från inrikestransporter ha minskat med 70 procent. Ambitionen är god och fullt möjlig att uppnå. Det krävs dock konkret politik som även stimulerar inhemsk biodrivmedelsproduktion, skriver företrädare för Preem och Lantmännen i Dagens Industri den 5 december 2018.

Läs mer »

Sweco-rapport: Mål och styrmedel inom transportsektorn Sweco-rapport: Mål och styrmedel inom transportsektorn

Svenska styrmedel för drivmedel stimulerar import av biodrivmedel och bidrar inte till att öka den inhemska produktionen av svenska hållbara biodrivmedel. Det visar en ny rapport från Sweco. 

Läs mer (pdf) »

Remissvar till regeringens Bränslebytet Remissvar till regeringens Bränslebytet

Preem välkomnar förslaget om reduktionsplikt, kallat Bränslebytet (2017), men föreslår ett par ändringar i sitt remissvar till regeringen. Utöver detta anser Preem att åtgärder behöver vidtas för att säkerställa spårbarheten av råvaror.

Läs mer »

Kvotplikt för biodrivmedel i Sverige Kvotplikt för biodrivmedel i Sverige

Rapport som presenterar hur man med kvotplikt kan säkerställa att en viss andel av försålda drivmedel vid varje tidpunkt är förnybara och hur ett sådant system kan utformas.

Dieselstudie Svensk Diesel MK1 kontra Europadiesel Dieselstudie Svensk Diesel MK1 kontra Europadiesel

Vetenskaplig studie visar att svensk miljöklassad diesel har starka hälsofördelar.

Läs mer »

Broschyr om Skyttern och andra krigsvrak Broschyr om Skyttern och andra krigsvrak

En makalös historia om hur White Star Lines oceanångare slutade som oljeläckande vrak utanför Lysekil.

Läs mer (pdf) »

Handbok om oljeskadade fåglar Handbok om oljeskadade fåglar

Handboken är framtagen av Djurens ö i samarbete med Preem.

Läs mer »