Anmälan mot Preem till Konsumentverket

Den 2 juni fick Preem beskedet att höstens och vårens kommunikationskampanj har anmälts till Konsumentverket och Konsumentombudsmannen.

Under hösten 2019 och våren 2020 genomförde Preem en kampanj av redaktionell karaktär, så kallad native advertising, i Expressen/GT, Dagens Nyheter, Bohuslänningen och Lysekilsposten. 

Kampanjens uttalade syfte var att höja allmänhetens kunskap om Preem och företagets klimatmål och satsningar. En del av kampanjen handlade om Preems roll som samhällsviktig verksamhet i tider av kris.

– Vi är stolta över kampanjen och blev förvånade när kampanjen anmälts. Vår bedömning är att det finns ett stort intresse för Preems verksamhet, och kampanjen har fått mycket bra respons från läsarna som upplevt att kampanjen varit informativ, kunskapshöjande och intressant, säger Ulrika Fager, Chef Kommunikation & Public Affairs.

– Formatet native advertising är ett bra och väl använt upplägg för kampanjer vars syfte är att höja kunskapen, och ge den intresserade läsaren mer information än i traditionell reklam. Formatet har gett oss chansen att berätta om vår verksamhet i stort, vilket är viktigt för oss som samhällsaktör, fortsätter Ulrika Fager.

I väntan på att Konsumentverket och Konsumentombudsmannen hanterar anmälan undersöker Preem kritiken och de frågetecken som riktats mot kampanjen i detalj.

– Vi tar all kritik som riktas mot oss seriöst, och ser allvarligt på anmälan. Vi motsätter oss starkt påståenden om att Preems kampanj har varit avsiktligt vilseledande, men kommer att gå till botten med om någon information i vår kampanj på något sätt kan ha upplevts missvisande för en konsument, avslutar Ulrika Fager.

Publicerad 2020-06-02