Dieselstudie svensk diesel MK1 kontra europadiesel

Vetenskaplig studie visar att svensk miljöklassad diesel har starka hälsofördelar.

Preem har låtit AVL MTC, ett svenskt världsledande testcentrum för motorer, genomföra ett omfattande jämförelsetest av svensk diesel i miljöklass 1 (MK1) och europadiesel (EN590). Testresultaten visar på betydligt bättre miljö- och hälsomässig prestanda hos den svenska MK1-dieseln. Europadieseln uppvisar bland annat väsentligt högre emissioner av skadliga partiklar, PAH och en ökning av mutagena/cancerframkallande effekter.

Läs även våra kommentarer om Statoils import av europadiesel sommaren 2012, klicka här.

Sammanställning och statistik av dieselpriser till konsument i Europa (European Commission, Oil Bulletin (with taxes)).